nieuws

Nieuwe ziektekostenlijn van Stad Rotterdam

Archief

Stad Rotterdam heeft afgelopen week drie nieuwe ziektekostenverzekeringen geïntroduceerd: de Zorg Robuust, de Zorg Riant, en de Zorg deLuxe Polis. Opvallend aan deze nieuwe lijn is de volledige vergoeding van preventieve onderzoeken en behandelingen.

Verzekerden krijgen bovendien uit preventie-oogmerk 10% korting op bewegingsprogramma’s bij een ‘AFP PreventieCentrum’. Er bestaan inmiddels meer dan veertig van dergelijke centra in ons land.
In het tarief van het nieuwe Zorgpakket van Stad Rotterdam worden voor volwassenen acht leeftijdcategorieën onderscheiden. Het eigen risico kan variëren van f 250 tot f 2.000 per jaar. Voor alle drie vormen geldt geen eigen risico voor geneesmiddelen, kosten bij een ongeval en preventieve behandelingen/onderzoeken.
Kortingen
De verzekeringnemer kan in ruil voor premiekortingen bepaalde dekkingen laten vallen. Als men de kosten van huisarts en alternatieve geneeswijzen/-middelen zelf wil dragen, is er een korting van 7%. Geen tandheelkunde in de dekking levert 4% korting op en datzelfde geldt bij fysiotherapie. Het afzien van vergoeding van geneesmiddelen wordt beloond met 7% korting.
Voor verzekerden in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en het grootste deel van Overijssel geldt standaard een korting van 5%.
Kinderen
Bij de Robuust en de Riant-polis geldt voor kinderen de maximumleeftijd van 21 jaar. Voor de Deluxe geldt een maximumleeftijd van 27 jaar. Er wordt voor maximaal drie kinderen premie geheven.

Reageer op dit artikel