nieuws

Nieuwe (woning)hypotheken

Archief

De productie van nieuwe (woning)hypotheken is in februari met ruim 30% toegenomen ten opzichte van een maand eerder. Aan consumptief krediet is ruim 6% minder verstrekt. Dit blijkt uit de jongste cijfers die zijn ontleend aan de Financiële Maandstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In de maand februari is voor / 13,2 mld aan nieuwe hypotheken verstrekt, waarvan / 7,6 mld aan woninghypotheken. Bijna de helft van deze hypothecaire financieringen kwam tot stand voor woningen in West-Nederland. De banken en bouwfondsen waren met / 3,9 mld respectievelijk / 2,4 mld de grootste aanbieders. Verzekeraars en pensioenfondsen volgden met een bescheiden / 1,1 mld.
In aantallen uitgedrukt, bedroeg de nieuwe productie in februari ruim 38.000, waarvan 35.000 aan woninghypotheken. De meeste contracten werden gesloten in West-Nederland: ruim 15.000. De banken en bouwfondsen waren goed voor ruim 17.000 respectievelijk ruim 11.000 hypotheekcontracten.
De aanbieders van consumptief krediet zagen hun nieuwe productie in februari teruglopen naar / 1,4 mld. Het uitstaande (debiteuren)saldo beliep aan het einde van die maand / 25,5 mld, een groei van 0,4% ten opzichte van januari.
Hypotheken en consumptief krediet 1997 1998 Trend jan-dec jan febr in % Hypotheken (bedragen in f mld) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 106,5 6,1 7,6 24,6 w.v. in: Noord-Nederland 9,6 0,5 0,6 20,0 Oost-Nederland 22,0 1,2 1,5 25,0 West-Nederland 47,0 2,9 3,5 20,7 Zuid-Nederland 25,3 1,3 1,7 30,8 w.v. genomen door: hypotheekbanken/bouwfondsen 31,9 1,9 2,4 26,3 verzekeraars/pensioenfondsen 17,2 0,8 1,1 37,5 banken 53,1 3,1 3,9 25,8 andere rechtspersonen 3,5 0,2 0,2 0,0 particulieren 0,5 0,0 0,0 0,0 buitenland 0,2 0,0 0,0 0,0 Totaal hypotheken 153,3 10,1 13,2 30,7 Hypotheken (aantal x 1.000) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 537,1 28,1 35,0 24,6 w.v. in: Noord-Nederland 59,8 3,1 3,8 22,6 Oost-Nederland 115,4 5,9 7,4 25,4 West-Nederland 221,1 12,1 15,1 24,8 Zuid-Nederland 134,9 6,6 8,2 24,2 w.v. genomen door: hypotheekbanken/bouwfondsen 164,7 8,9 11,2 25,8 verzekeraars/pensioenfondsen 91,9 4,2 5,3 26,2 banken 258,4 13,9 17,1 23,0 andere rechtspersonen 18,4 0,8 1,1 37,5 particulieren 2,9 0,2 0,2 0,0 buitenland 1,0 0,1 0,1 0,0 Totaal hypotheken 585,9 31,1 38,1 22,5 Gemiddelde hypotheekrente 5,8 5,9 5,8 -1,7 (in procenten) 1997 1998 Trend jan-dec jan febr in % Consumptief krediet (bedragen in f mld) Debiteurensaldo begin periode 23,4 25,3 25,4 0,4 Netto verstrekt krediet 17,7 1,5 1,4 -6,7 Rente en kosten 2,4 0,2 0,2 0,0 Aflossingen 18,2 1,5 1,5 0,0 Debiteurensaldo eind periode 25,3 25,4 25,5 0,4

Reageer op dit artikel