nieuws

Nieuwe winstdeling Reaal mede afhankelijk van verstreken looptijd

Archief

Reaal Intermediair heeft een nieuw winstdelingssysteem geïntroduceerd. Ook gaat deze zelfstandige marktgroep van Reaal Verzekeringen de afsluitprovisie voortaan in één keer uitbetalen.

De nieuwe winstdeling heeft de naam ‘Groeibonus’ en is op 1 oktober in de plaats gekomen van de winstdeling van fusiepartner Concordia (winstaandeel plus voorwaardelijke slotbonus). Polissen die vóór 1 oktober 1994 zijn afgegeven, blijven de oude winstdeling genieten.
De vernieuwing van de winstdeling hangt samen met de fusie op 1 oktober jl. tussen Reaal Pensioenverzekering (ex-De Centrale) en Reaal Levensverzekering (ex-Concordia) tot Reaal Leven.
In het nieuwe systeem ontvangt de verzekeringnemer meer winst naarmate zijn polis meer bijdraagt aan de winst van de maatschappij.
Ook de Groeibonus bestaat uit een vast en een voorwaardelijk winstdeel en wordt uitgekeerd in de vorm van een premievrije verhoging van het verzekerd bedrag.
Toekenningsfactor
Jaarlijks wordt een percentage onvoorwaardelijke winst vastgesteld (in 1994: 2,0%) plus een voorwaardelijke bonus (in 1994: 1,5%). Dit gezamenlijke percentage (in 1994: 3,5%) wordt toegepast op het aanvangskapitaal. Op de uitkomst wordt vervolgens een factor (‘toekenningsfactor’) losgelaten die afhankelijk is van de verstreken looptijd. Het gevonden bedrag is de premievrije verhoging van het verzekerd bedrag.
Er zijn 6 toekenningsfactoren tussen 0,7 en 1,2. Ze corresponderen met 6 tijdvakken van verstreken looptijden. De factor 0,7 geldt voor verstreken looptijden tot 10 jaar, de factor 1 is van toepassing op verstreken looptijden tussen 20 en 25 jaar en de factor 1,2 wordt toegepast nadat er 30 of meer jaren van de looptijd verstreken zijn.
Na verloop van 7 jaar wordt een voorwaardelijke bonus omgezet in een onvoorwaardelijk winstdeel.
Wanneer door het voortschrijden van de looptijd een hogere toekenningsfactor wordt bereikt, heeft dat terugwerkende kracht: de in het verleden toegekende winst en bonus ondergaan een verhoging.
De regeling is van toepassing op spaarverzekeringen tegen premiebetaling. Ze geldt dus niet voor zelfstandige, noch voor aanvullende risicoverzekeringen en koopsommen.
Indien de verzekering om een andere reden eindigt dan wegens overlijden of het bereiken van de einddatum, vervalt de voorwaardelijk toegekende bonus.
Reaal Leven heeft per 1 oktober de winstgarantie ingetrokken, wegens verzwaring van de reserveringseisen van de Verzekeringskamer.
Provisie in één keer
De afsluitprovisie werd tot nu toe gespreid over een periode tussen 1,5 en 2 jaar uitbetaald, dat gaat veranderen. “Door de uitbetaling in één keer schep je een groter risico van fraude door niet-bonafide ‘tussenpersonen’, maar door uiterst selectief te zijn bij de keuze van tussenpersonen, loop je maar een minimaal risico”, zegt adjunct-directeur J. Bouman van Reaal Intermediair.
De twee fusiepartners De Centrale en Concordia werkten voornamelijk met loondienstagenten. Daarnaast distribueerden ze hun produkten via een klein aantal zelfstandige tussenpersonen. Reaal Verzekeringen heeft de zelfstandige marktgroep Reaal Intermediair opgericht om het afzetkanaal van het zelfstandig intermediair een eigen aparte plaats te geven naast de loondienstorganisatie, met het oog op meer flexibiliteit, aldus Bouman. Reaal Intermediair werkt nu samen met circa 400 vrije tussenpersonen en wil dit aantal uitbreiden. Men mikt vooral op de kleinere kantoren, waarbij gedacht moeten worden aan kantoren met een bemanning tot circa 7 personen.
Ook loondienstagenten van Reaal die zelfstandig willen worden en ondernemerskwaliteiten hebben, behoren tot de gegadigden, aldus Bouman.
De directie van Reaal Intermediair wordt nu gevormd door mevrouw mr drs W.J. Muhs (ad interim directievoorzitter en commercieel directeur) en ir H.J. van Geijn (automatisering). Directeur commerciële ondersteuning drs C.M.F. Kersten stapte onlangs op in verband met onenigheid binnen de directie over het te voeren beleid.
Reaal Intermediair bereidt dienstverlening aan het zelfstandig intermediair voor, op het gebied van marketing, administratie en andere activiteiten in de onderneming.
Van de 950 medewerkers van Reaal Verzekeringen werken 120 voor de marktgroep Reaal Intermediair. Naast Reaal Intermediair telt het concern onder meer de marktgroepen Reaal Hypotheken, Reaal Particulier, Reaal Bedrijven Arbeidsvoorwaarden en Reaal Bedrijven Schadeverzekeringen. Het zijn resultaatverantwoordelijke eenheden.

Reageer op dit artikel