nieuws

Nieuwe wetgeving beperkt pensioenmogelijkheden dga

Archief

Volgens Generali lopen veel directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) het risico van een grote inkomensterugval na pensionering. De nieuwe Pensioenwet maakt het er voor hen niet makkelijker op, concludeert de maatschappij.

Generali is na AXA en Zwitserleven de derde verzekeraar in korte tijd die een pensioenonderzoek heeft gehouden. TNS Nipo kreeg de opdracht specifiek naar de pensioensituatie van dga’s te kijken. Uit het onderzoek blijkt dat vooral dga’s die eerder in loondienst pensioen hebben opgebouwd (64% van het totaal) er na pensionering fors op achteruit kunnen gaan. Het merendeel heeft meer dan tien jaar pensioen opgebouwd.
Volgens Generali wordt het probleem veroorzaakt doordat te laat een individuele pensioenregeling wordt gesloten, waardoor een periode ontstaat zonder pensioenopbouw. Daarnaast speelt een rol dat het inkomen als ondernemer vaak hoger is dan in loondienst. “Ruim 55% heeft zijn inkomen meer dan verdubbeld en zeven op de tien is meer gaan verdienen.”
Compensatie
De nieuwe Pensioenwet biedt de dga minder mogelijkheden om deze problemen te beperken, aldus Generali. “Zij konden de achteruitgang in inkomen vermijden door direct een nieuwe pensioenregeling te sluiten bij een verzekeraar en het opgebouwde pensioen in loondienst binnen zes maanden naar de nieuwe pensioenregeling over te hevelen. Omdat een dga sinds 1 januari niet meer onder de werking van de nieuwe Pensioenwet valt, heeft hij ook niet meer de mogelijkheid om opgebouwde reserves over te dragen naar een verzekeraar bij wie zijn pensioenregeling wordt ondergebracht. Dit aspect is bij de parlementaire behandeling onderbelicht gebleven, ondanks dat het uitgangspunt bij de parlementaire behandeling was dat de dga geen nadeel hiervan zou mogen ondervinden.”

Reageer op dit artikel