nieuws

Nieuwe Verzekeringsbeurs brengt risico’s bijeen

Archief

Met de komst van www.verzekeringsbeurs.nl wordt het voor tussenpersonen en consultants mogelijk om risico’s te presenteren op een Internet-site. Verzekeraars en makelaars kunnen vervolgens inloggen op de Verzekeringsbeurs en offertes uitbrengen. In juni gaat de beurs van start.

Met deze beurs wordt het volgens initiatiefnemer Peter Wesche mogelijk voor het intermediair om “terug te slaan”. Hij doelt daarmee op een verbetering van het imago van de tussenpersoon.
“Als je een adviseur bent in hart en nieren, dan probeer je zo breed mogelijk te vergelijken. Dat betekent dat een tussenpersoon zich een slag in de rondte zou moeten bellen om bij iedereen een offerte op te vragen. In de praktijk komt het er natuurlijk op neer dat hij er maar drie of vier belt en dat komt het imago niet ten goede”, zegt Wesche.
Virtuele beurs
Op de Verzekeringsbeurs worden bedrijfsmatige risico’s aangeboden aan risicodragers. Tot nu toe moest de markt verkend worden door het telefoneren, faxen of mailen met diverse verzekeraars en makelaars. De beurs is een administratieve ontmoetingsplaats voor risicodragers (acceptanten van verzekeringsmaatschappijen, sluiters van assurantiemakelaars, gevolmachtigden) en verzekeringsconsultants (assurantietussenpersonen in traditionele vorm en consultants op basis van uurtarief).
Van iedere (potentiële) bedrijfsmatige verzekerde die op de site wordt aangeboden kunnen voorlopig vier risicocategorieën worden aangeboden: eigendom (opstal, inventaris, goederen, computers en bedrijfsschade), aansprakelijkheid (bedrijf en beroep), voertuigen (personen-, bestel- en vrachtwagens alsmede werkmaterieel), transport en montage/CAR.
In de toekomst denkt Wesche aan een verdere uitbreiding van risico’s op het gebied van ziekteverzuim, WAO, ongeval, overlijden, aov en ziektekosten.
Voor de toegang tot de beurs ontvangt de risicodrager en de tussenpersoon een persoonlijke toegangscode en wachtwoord. De te verzekeren risico’s kunnen uitsluitend worden aangeboden, nadat er een uitgebreide checklijst is ingevuld. De te verzekeren risico’s worden alleen gepresenteerd aan de met de tussenpersoon samenwerkende risicodragers, met toepassing van een minimum aantal van tien risicodragers.
Privacygevoelige informatie, zoals de naam en vestigingsplaats van de verzekerde en de namen van de huidige risicodragers worden niet op de website geplaatst.
Bij de aanbieding van het risico vermeldt de tussenpersoon de gewenste dekking, het gewenste eigen risico en een premie-indicatie. Acceptanten en sluiters van assurantiemakelaars kunnen tot de sluitingstermijn, die twee weken bedraagt, reageren op een aangeboden risico. Daarbij kunnen zij aangeven of de premie-indicatie passend is of dat er een hogere of een lagere premie gewenst wordt. Ook kan de risicodrager eventuele aanvullende vragen en extra dekkingen vermelden. Het reageren bindt de risicodrager nog niet.
Na de sluitingstermijn beschikt de tussenpersoon over een totaaloverzicht van de reacties van de risicodragers. De meest interessante wordt geselecteerd en gebeld met aanvullende informatie, zoals naam en risico-adressen van de verzekerde. Daarna kan de aanbieding definitief worden. De afvallers krijgen bericht.
Voordelen
Als voordelen van de Verzekeringsbeurs noemt Wesche onder meer dat het aantal trefkansen voor verzekeringsmaatschappijen en makelaars toeneemt. “Op de virtuele beurs is het mogelijk te bladeren door het aanbod van te verzekeren risico’s in Nederland. Op deze wijze krijgt de maatschappij of de makelaar meer risico’s aangeboden dan tot nu toe per telefoon, fax of e-mail.” Dat voordeel geldt ook voor de tussenpersoon. “Het risico wordt eenmalig op de site geplaatst en komt vervolgens terecht bij minimaal tien risicodragers, waar hij er voorheen maar vier belde.”
Verder vertelt Wesche dat de beurs doelmatiger is. “De acceptant of sluiter zal over meer risico-informatie beschikken in vergelijking tot de informatie in een telefoongesprek. Te verzekeren risico’s worden uitsluitend aangeboden nadat er volgens een checklijst is voldaan aan een minimum niveau van risico-informatie, zoals de soort onderneming, bestemming van panden, bouwaard, verzekerde belangen, preventie, aantal werknemers, omzet, schadehistorie et cetera.”
Ook zou er minder verval optreden. De naam van de huidige risicodrager(s) staat niet op de site. De huidige (met de tussenpersoon samenwerkende) risicodrager ontvangt, als enige, een melding dat op de Verzekeringsbeurs onder een bepaald nummer een risico is aangeboden waarvan hij op dit moment (gedeeltelijk) risicodrager is. Zo wordt voorkomen dat de huidige risicodrager onbewust op het lopende (anonieme) risico offreert. Het biedt ook de mogelijkheid om opnieuw te quoteren.
Volgens Wesche biedt de Verzekeringsbeurs ook een duidelijke toegevoegde waarde aan de tussenpersoon. “Met de nieuwe Wabb wordt de toegevoegde waarde van de tussenpersoon een belangrijk aandachtspunt. Een brede en grondige analyse van te verzekeren risico’s draagt zeker bij tot een hogere waardering van de toegevoegde waarde.” Verder biedt de beurs meer marktkennis aan de tussenpersoon. “Hij kan beschikken over een bredere vergelijking binnen de verzekeringsmarkt. Op termijn zal waarschijnlijk de gehele (anonieme) database voor dit doeleinde geraadpleegd kunnen worden. Als laatste voordeel noemt Wesche dat “met het overzicht van terugontvangen reacties van risicodragers de beurs zal bijdragen aan het voldoen aan criteria inzake de onafhankelijkheid van de tussenpersoon”.
Kosten
De Verzekeringsbeurs genereert omzet door het aantal keren dat er ‘geclickt’ wordt op de site. De tussenperoon betaalt f 5 per opgevoerd risico. De risicodrager betaalt eveneens f 5 per uitgebrachte offerte. De Verzekeringsbeurs is gebouwd onder verantwoordelijkheid van Ton Akkerman, een voormalig consultant van Origin. “Hij levert de IT-kennis, ik doe de verzekeringstechniek en marketing. Het geld wat we er mee verdienen, wordt besteed aan een verdere verfijning van het systeem”, vertelt Wesche. KAder
Peter Wesche zit al twintig jaar in het vak. Hij is begonnen bij Centraal Beheer. Daarna is Wesche in het intermediair-circuit terecht gekomen. Bij warenhuis C&A was hij insurance manager. De laatste vijf jaar was hij directeur en aandeelhouder van een middelgroot assurantiekantoor in Apeldoorn, Hunink & Holtrigter. Nu heeft hij een eigen bedrijf, Wesche Assurantie Management. Als consultant is hij druk met projectmatige klussen op verzekeringsgebied op fee-basis. “De Verzekeringsbeurs komt voort uit zo’n klus”, vertelt hij. “Met een aantal consultants vormen wij het Risk Audit Network en zochten naar een concept voor het analyseren van een verzekeringsprogramma in relatie tot de belangrijkste bedrijfsrisico’s van een verzekerde.”

Reageer op dit artikel