nieuws

Nieuwe ‘verzekeraar’ verkeersboetes heeft evenveel namen als gezichten

Archief

Het bedrijf ‘Centraal Nederland’, dat regelmatig in De Telegraaf adverteert met een verzekering tegen verkeersboetes die helemaal geen verzekering is, blijkt een bedrijf met vele gezichten en evenzovele namen.

De argeloze consument die extra informatie opvraagt bij Centraal Nederland, in de veronderstelling dat hij wordt geholpen met het afbetalen van zijn verkeersboetes, krijgt een chaotisch epistel thuisgestuurd van zes pagina’s (folders zijn in herdruk, staat erop), dat de schijn wekt in grote haast in elkaar te zijn geflanst op de pc.
Het begint al met het briefhoofd, dat luidt CJIB Controle Benelux, aan ’t Binnenhof 369 te Den Haag…
Een telefoontje naar het Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden leert dat men daar nog nooit heeft gehoord van Centraal Nederland en al evenmin van CJIB Controle Benelux. “Wij werken niet samen met instanties die boetes voor particulieren betalen”, meldt woordvoerster Marian van Mierlo resoluut.
Zoektocht
Uit het stuk valt verder op te maken dat Centraal Nederland deel uitmaakt van een keten van vijf ‘BDFA’-kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Almere. Waar de letters BDFA voor staan wordt niet duidelijk; de brief is door niemand ondertekend en ook is nergens een inschrijvingsnummer te bekennen van een Kamer van Koophandel. Een zoektocht in het register van DNB levert evenmin iets op.
KeuzeCollectief
Onder de kop ‘Het KeuzeCollectief’ staat een hele waslijst problemen opgesomd waarmee consumenten via een bijbehorend e-mailadres kunnen aankloppen bij BDFA: bekeuringen kun je laten oplossen via boete_stop@msn.nl of CJIB_stop@msn.nl. Heb je woningnood, dan kun je terecht bij huisofhuizen@msn.nl en zoek je werk, vraag dan om advies bij werkofwerken@msn.nl. Zelfs ANWB-problemen kunnen worden gemeld bij ANWB_problemen@msn.nl.
Wie kampt met grote geldproblemen kan natuurlijk geen computer met internet betalen, dus die wordt verwezen naar ASN, met het BDFA-postbusnummer in Rotterdam (niet te verwarren overigens met de bank met dezelfde naam in Den Haag). Maar: “stuur wel vijf postzegels mee voor de eerste correspondentie.”
Geenpunt.nl
De website www.huisofhuizen.nl vormt het enige tot een persoon herleidbare aanknopingspunt. Deze site is geregistreerd door Geenpunt.nl BV. En via H2 Beheer BV wordt dit Haagse bedrijf geleid door directeur Jan Hendrik de Jong. Die niet bereid blijkt tot het geven van enig commentaar…

Reageer op dit artikel