nieuws

Nieuwe verslagstaten gaan in met boekjaar 1995

Archief

De nieuwe wettelijk voorgeschreven jaarrekening en verslagstaten van verzekeraars moeten voor het eerst worden toegepast voor het boekjaar 1995.

Op het ogenblik levert een groot aantal verzekeraars de cijfers van de verslagstaten aan de Verzekeringskamer op een diskette op basis van een computerprogramma van de Verzekeringskamer.
Omdat de nieuwe staten heel anders zijn, maakt de Verzekeringskamer een nieuw invulprogramma. De Kamer streeft ernaar in het eerste kwartaal van 1995 een diskette gereed te hebben met een voorlopige versie hiervan. Met de cijfers over 1994 kunnen verzekeraars dan oefenen met het nieuwe systeem terwijl ze over dat jaar de verslaggeving uitsluitend mogen doen volgens het oude systeem.
Definitieve versie
Eind 1995 hoopt de Verzekeringskamer de definitieve versie van de nieuwe diskette te kunnen uitbrengen. De verslaggeving over 1995 mag uitsluitend gebeuren volgens de nieuwe methode, aldus een woordvoerder van de Verzekeringskamer.
Gezien de grote verschillen tussen de oude en de nieuwe verslagstaten is het volgens hem niet mogelijk dat de cijfers op de oude diskette worden geconverteerd naar de nieuwe diskette.

Reageer op dit artikel