nieuws

Nieuwe versie ABC Spaarplan

Archief

Amev voert per 1 april een vernieuwd ABC Spaarplan.

De maatschappij spreekt van een verbeterde versie. Daarmee wordt gedoeld op het feit dat de flexibele elementen van het spaarkasproduct voortaan ook vanaf een maandinleg van f 50 gelden. Dat gold tot deze maand alleen voor posten van f 75 en meer.
De flexibiliteit bestaat uit de volgende mogelijkheden: verhogen of verlagen van de maandstortingen, tussentijdse extra stortingen, premievakantie en verlengen of verkorten van de einddatum. Wel geldt voor het nieuwe ABC Spaarplan een ondergrens van f 50 per maand.

Reageer op dit artikel