nieuws

Nieuwe verbeterde versie pensioen- diskette voor najaarscampagne

Archief

’95

Voor de pensioencampagne komend najaar zal een verbeterde versie van de pensioendiskette voor de consument worden uitgebracht.
In de nieuwe versie houdt het Nibud, dat het programma samenstelt, rekening met klachten en aanbevelingen uit een enquête onder consumenten en uit bevindingen in een onderzoek van Assurantie Maagazine in de bedrijfstak, aldus voorzitter A. Oster van de marketingcommissie levensverzekering van het Verbond van Verzekeraars (zie AM 3/1995).
In antwoord op de klacht dat de materie en het programma te moeilijk zijn, worden in het programma:
– meer helpfuncties ingevoerd met betere teksten;
– demonstratie-voorbeelden toegevoegd;
– een checklist opgenomen van pensioengegevens die de gebruiker eerst ‘uit zijn oude schoenendoos’ moet halen om met vrucht het programma toe te passen.
Om vragen van het intermediair te beantwoorden en om adviseurs instructie te geven en hen marketingideeën aan te reiken, worden komend najaar voor het intermediair 5 cursusbijeenkomsten gehouden.
Voorts zal het Nibud de diskettes kunnen leveren met een opdruk van de naam e.d. van het assurantiekantoor of de maatschappij die de floppy geleverd heeft.
De marketingcommissie zal verder voor maatschappijen een video uitbrengen waarmee zij hun tussenpersonen technisch kunnen begeleiden en in de marketing kunnen steunen. In de video kunnen ze eigen produkten inzetten.
Ondanks de verbeteringen van de software blijft de gebruiker behoefte hebben aan hulp van een adviseur, benadrukt voorzitter Oster.
Genoemde enquête werd door het Verbond van Verzekeraars gehouden onder zo’n 2.000 consumenten-gebruikers van de diskette.
Uit het onderzoek blijkt dat de grootste groep gebruikers mannen waren, tussen 33 en 48 jaar. Ruim 50% van de gebruikers was tevreden tot zeer tevreden over de diskette, terwijl 12% er totaal geen baat bij had gehad. De overige circa 38% bevond zich, qua waardering, tussen deze twee uitersten.
Ongeveer 83% vond het programma gebruikersvriendelijk. Voor circa 40% was het gebruik van de floppy aanleiding om contact te nemen met een adviseur, hetzij tussenpersoon of maatschappij.
“Bij de introductie vorig jaar van de pensioendiskette was de vraag hoe ver de diskette mocht gaan in het beantwoorden van vragen”, aldus Oster. “We moesten voorkomen dat we met de floppy het terrein betraden van de adviseur”. Op dat punt zijn er volgens hem geen klachten binnengekomen.
Er werden vorig jaar 180.000 floppies aan maatschappijen en tussenpersonen geleverd. Circa 2.000 gebruikers belden het Nibud omdat ze problemen hadden met het programma.
De nieuwe pensioencampagne gaat van start op 7 september. Dan vindt een presentatie van de nieuwe actie plaats voor verzekeraars. In die tijd start ook de direct marketing-actie richting intermediair. Begin oktober start de publiekscampagne met vermoedelijk een nieuwe tv-spot.

Reageer op dit artikel