nieuws

Nieuwe uitvaart- en levenprodukten van EBO

Archief

Tijdens twee voorlichtingsbijeenkomsten heeft Monuta-dochter EBO in de afgelopen weken het intermediair geïnformeerd over de nieuwe produkten die zij binnenkort op de markt brengt. De natura-uitvaartverzekering is op een nieuwe leest geschoeid en uitgebreid. Voorts is er een leven(spaar)produkt geïntroduceerd.

In de uitvaartverzekering zal de huidige KeuzePakketPolis per 1 januari 1996 verdwijnen en terugkomen als KPP Plus. Verbeteringen t.o.v. het huidige produkt zijn o.m. werelddekking, opbaring in een uitvaartcentrum of verzorging van thuisopbaring, en vervoer van de overledene op de dag van de uitvaart.
Voorts is het tariefstelsel tegen het licht gehouden. Tot dusver kende EBO premiebetaling tot de leeftijd van 65 jaar of levenslang. Dat laatste is afgeschaft en vervangen door premiebetaling tot 85 jaar. “Deze wijziging heeft nagenoeg geen invloed op de premies, doch wel het grote voordeel dat er voor alle nieuwe verzekerden een maximale premieduur wordt vastgesteld. Dit betekent bovendien dat voor verzekerden van 85 jaar en ouder de relatief hoge indexeringen achterwege zullen blijven”, aldus EBO. Er zijn nu drie eindleeftijden t.a.v. premiebetaling: 85, 65 en 50 jaar. Laatstgenoemde, eveneens nieuwe eindleeftijd zal volgens EBO vooral 18-jarigen en jonge gezinnen aanspreken.
Vaste premies
In plaats van louter geïndexeerde premies (parallel aan de indexering van de waarde van de verzekerde pakketten), kunnen de verzekeringnemers straks ook kiezen voor vaste maandpremies voor een pakket dat wel geïndexeerd is. Dit betekent in de aanvang uiteraard hogere maandbedragen, doch over de gehele premiebetalingsperiode gemeten, betaalt men minder.
Per slot zal ook “de lang gekoesterde wens om een uitvaartverzekering in pakketvorm te kunnen aanbieden tegen koopsom” in vervulling gaan.
Beperkt pakket
Er komt naast het KPP Plus een beperkt uitvaartpakket: de Verzorgingspakketpolis. Hierin zijn uitsluitend die zaken verzekerd die bij een overlijden minimaal door EBO geregeld dienen te worden.
Voor dit defensieve produkt heeft EBO het oog op de volgende situaties:
– het paraat hebben van een concurrerend pakket t.o.v. de beperkte pakketten die plaatselijke verenigingen aanbieden;- in het geval dat de verzekerde reeds een kapitaalverzekering heeft lopen van plusminus f 8.000 of meer;- in omstandigheden waarin met name de prijsstelling bepalend is voor de keuze van de consument;- bij hogere inkomensgroepen, waarbij het geld niet zozeer een rol speelt, maar vooral het gemak dat bepaalde zaken na een overlijden geregeld zijn.Optie Spaarplan
EBO heeft voorts een nieuw levenprodukt ontwikkeld, om tegemoet te komen aan de vraag vanuit het intermediair naar een spaarprodukt dat simpel is en een goede opbrengst biedt. “Omdat u hebt aangegeven dat van de beschikbare premie zoveel mogelijk moet worden gespaard, is gekozen voor de verzekering van kapitaal bij leven met restitutie van de premies bij overlijden vóór de einddatum.”
Het EBO Optie Spaarplan biedt de klant de keuze uit twee opties: garantie of prognose. Voor het gegarandeerde produkt bedraagt bij de introductie het gegarandeerde rentepercentage over de gehele looptijd van 15 jaar 7,5%. De minimumpremie bedraagt f 100 per maand. Bij het prognose-tarief komt het eindbedrag tot stand op basis van de feitelijke rentepercentages gedurende de looptijd. De minimumpremie bedraagt hier f 25 per maand. Als de polis bedoeld is als studieverzekering voor een kind, verdient het aanbeveling een verzorgersclausule mee te verzekeren (premievrijstelling bij overlijden premiebetalende ouder). Ook kan premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid worden meeverzekerd op zowel de verzekerde als de verzekeringnemer. Het Optie Spaarplan sluit aan bij de huidige fiscale spelregels en voldoet eveneens aan de voor werknemersspaar- en winstdelingsregelingen gestelde voorwaarden.
Drs C.D. Hage tot intermediair bij EBO-presentaties: “Wij doen alleen zaken met betrouwbare tussenpersonen, dus geen colportage of netwerkachtige organisaties.”

Reageer op dit artikel