nieuws

Nieuwe topman Levob: nadruk op Leven/aov

Archief

Twee weken na zijn benoeming tot bestuursvoorzitter bij Levob heeft drs A.A. Lugtigheid de nieuwe structuur van de maatschappij aan het personeel gepresenteerd. Er worden vier sectoren gevormd: Leven/aov, Employee-benefits, Schade/Zorg en Bank. Elke sector krijgt een eigen resultaatverantwoordelijkheid.

Voor de eerste twee sectoren bestaan ambitieuze groeidoelstellingen. “We gaan ons weer focussen op de strategie die we al langer nastreven: veel nadruk op persoonsgebonden verzekeringen”, aldus Lugtigheid. “Wat dat betreft komt er dus geen wijziging van het beleid dat mijn voorganger Van Heest voerde”. Volgens Lugtigheid verandert met zijn benoeming overigens wel de stijl van leidinggeven in het bedrijf: “Ieder mens heeft daar weer andere ideeën over. Ik houd er van om de zaken in teamverband aan te pakken. Dat wil zeggen: de directeuren van de werkmaatschappijen daadwerkelijk betrekken bij het beleid en de uitvoering daarvan”.
Resultaat voorop
Het oppikken van de traditionele strategie van Levob betekent voor de sector Schade/Zorg dat er voortaan meer aandacht besteed zal moeten worden aan schadelastbeheersing dan aan groei. Luchtigheid: “Het resultaat staat daar voorop”. De rol van de Levob Bank zal er volgens hem meer een zijn van ‘ondersteuning van de groep’.
Nog dit jaar moet de nieuwe organisatie, waarbij een nog onbekend aantal werknemers van functie zal veranderen, voor een belangrijk deel rond zijn. De afronding vindt in de eerste helft van 1996 plaats.

Reageer op dit artikel