nieuws

Nieuwe structuur moet ABP meer bewegingsvrijheid brengen

Archief

ABP gaat de organisatie anders indelen. Daarmee wil het pensioenfonds meer vrijheid krijgen om deelnemers te wijzen op andere inkomensgerelateerde producten als de levensloopregeling.

ABP heeft nu bestuur en uitvoering onder één dak; die zullen uit elkaar getrokken worden. Halverwege dit jaar moet duidelijk zijn welke structuur het bedrijf gaat krijgen. Met deze wijziging denkt ABP aan te sluiten bij de Europese regelgeving, waarin het Nederlandse stelsel van verplichte pensioenopbouw ter discussie staat. Bovendien stelt vanaf volgend jaar de code voor goed pensioenbestuur eisen aan de scheiding van taken binnen pensioenfondsen. “Wij willen kijken naar de organisatievorm die de continuïteit van ons pensioenstelsel ook voor de komende jaren het beste kan waarborgen.”
Een tweede motief voor scheiding van bestuur en uitvoerende organisatie is dat het daarmee mogelijk wordt deelnemers actiever te informeren over bijvoorbeeld levensloopproducten. ABP stootte daarmee vorig jaar zijn neus, toen toezichthouder DNB een boete uitdeelde wegens het ongeoorloofd reclame maken voor het levensloopproduct van dochter Loyalis. Tegen die boete heeft ABP overigens bezwaar gemaakt bij de rechter.

Reageer op dit artikel