nieuws

Nieuwe structuur Elvia Reis uitkomst voor seizoenpieken

Archief

Flexibelere inzet van medewerkers, daar draait het om in de recente herstructurering van Elvia Reisverzekeringen. De nieuwe multidisciplinaire front- en backoffice houden zich voornamelijk met bulkzaken bezig, terwijl specialistenteams klaar staan om zich op de meer gecompliceerde kwesties te werpen.

Gezien het specialisme van Elvia Reis is er sprake van duidelijk herkenbare seizoengebonden pieken in de werkzaamheden van de verzekeraar. “Van april tot en met juni is het druk bij de polisopmaak, vervolgens wordt het hectisch bij onze alarmcentrale en in de herfst verschuiven de werkzaamheden naar de schadeafdeling”, licht directeur Trevor de Vries toe.
Met behulp van de nieuwe structuur, waarbij eenvoudiger vragen en schades in een vroeg stadium door meerdere personen – en daarmee sneller – afgehandeld worden, kan de organisatie piekbelastingen beter opvangen.
De herstructurering was nodig, meent De Vries. De groei van het aantal verzekerden en het agentenbestand begon zijn effect te hebben op de bereikbaarheid en snelheid van werken. “Nu krijgen we meer tijd voor onze relaties.”
De nieuwe frontoffice van Elvia Reis (Customer Care Center geheten en gelieerd aan de alarmcentrale Elvia Assistance) is inmiddels een feit en moet gedurende 24 uur per dag ruim driekwart van de binnenkomende telefonische vragen en vragen per e-mail kunnen afhandelen. De nieuwe backoffice, die nog wordt vormgegeven en pas in de loop van juni officieel van start gaat, handelt het merendeel van de schriftelijke communicatie af. De medewerkers van beide bedrijfsonderdelen zijn afkomstig uit diverse afdelingen en worden volgens directeur De Vries ‘on the job, maar wel gestructureerd’ bijgeschoold.
Trevor de Vries: “Meer tijd voor onze relaties”.

Reageer op dit artikel