nieuws

Nieuwe start Sun Alliance: meer aandacht voor bedrijven

Archief

Na een ingrijpende sanering en kwaliteitsverbetering van de organisatie, heeft Sun Alliance Verzekering gekozen voor een nieuwe start, en wel op basis van een andere marktstrategie. Daarin is minder plaats voor particulieren. Bedrijven, en dus ook de grotere (beurs)makelaars, zijn nu de belangrijkste relaties.

De komst van commercieel directeur J.M.F. Waterreus, voorheen algemeen directeur van Interlloyd (Fortis Amev), heeft veel, zo niet alles te maken met de gewijzigde opvattingen van de Nederlandse dochter van de Britse Sun Alliance Insurance Overseas, die over heel Europa verspreid 15 vestigingen heeft.
Waterreus, kenner van de bedrijvenmarkt in ons land, ziet weinig been in het (blijven) hinken op twee gedachten, zoals nog veel kleine(re) verzekeraars doen. Niet de particuliere markt met haar toenemende concurentie en krimpende marges, maar de zakelijke markt, en met name de internationaal opererende bedrijven, moeten Sun Alliance de zo vurig begeerde positieve resultaten opleveren. De maatschappij wil overkomen als “een marktleider die zich vooral richt op de bedrijfsmatige verzekeringsmarkt”, aldus de Mission Statement in het jaarverslag over 1994.
Om dat doel te bereiken, heeft de Britse ‘Sun’ begin deze maand het gestorte kapitaal met f 7,5 mln naar f 45,5 mln verhoogd. Een nieuwe kapitaalsinjectie in de loop van dit jaar wordt niet uitgesloten. Verder staat de Britse ‘Sun’ garant voor de verplichtingen tegenover haar Nederlandse polishouders. Waterreus: “Daarmee is duidelijk dat de maatschappij ook op lange termijn in de Nederlandse markt wil blijven.”
Forse verliezen
De koerswijziging van Sun Alliance is mede ingegeven door de teleurstellende resultaten. In de laatste vijf jaar leed de maatschappij forse verliezen, met als voorlopig dieptepunt 1992, toen een negatief resultaat moest worden bijgeschreven van f -40 mln.
Ook vorig jaar slaagde Sun Alliance er niet in uit de ‘rode cijfers’ te komen, ondanks de verbetering van de resultaten. Het verlies van f 3,5 mln vorig jaar zou het gevolg zijn van een laatste bijdrage van f 2,6 mln aan de reorganisatiekosten, en van een slecht presterende gevolmachtigde die met zware verliezen kampte in de autotekening. “Van hem is afscheid genomen”, aldus Waterreus.
De reorganisatie, gericht op beheersing van kosten, sanering van de portefeuille en verlaging van de schadelast, werpt vruchten af. Het schadepercentage, (van de verdiende premie) is gedaald naar 69,4% (79,8%). Onder leiding van algemeen directeur S.W. Herbert werd de produktiviteit per medewerker verhoogd naar bijna f 1 (0,8) mln bruto premie-inkomen. Het aantal medewerkers daalde dan ook scherp: van 167 in 1993 naar 148 vorig jaar.
Wel investeerde de maatschappij zo’n 2,5 ton (1,6% loonsom) aan opleiding en training van medewerkers.
Moeilijk winstgevend
Het bruto premie-inkomen van Sun Alliance steeg licht naar f 142,2 (140,9) mln, waarvan f 63,5 (56,8) mln uit bedrijfsmatige verzekeringen, f 29,5 (30,5) uit particuliere verzekeringen (Pakketpolis), en f 41 (45) mln, verdeeld over 40 volmachten.
In het segment particulieren is het volgens de maatschappij moeilijk winstgevend te opereren, mede door de kleine portefeuille en het relatief hoge kostenniveau. Een aanzienlijke schaalvergroting is wenselijk, maar daaraan wordt geen prioriteit gegeven. Wel worden de mogelijkheden benut voor een hoger rendement door verlaging van kosten. “Onze strategie is meer gebaseerd op het verwerven van portefeuilles (collectiviteiten) dan op het sluiten van individuele verzekeringen”, aldus Sun Alliance.
De verzekeraar wil dit bereiken via relatiemarketing en het benutten van de kansen bij gevolmachtigden.
Intermediair
Het bestand van circa 1.500 tussenpersonen zal de komende jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan.
Sun Alliance wil zich in het segment bedrijfsmatige verzekeringen beperken tot een samenwerking met de grootste makelaars, en met captives van industriële ondernemingen. In ons land zijn 75 captives actief, die gezamenlijk rond f 500 mln premie omzetten.
In het provinciale bedrijf kiest de maatschappij, naast gevolmachtigden, voor dat deel van het intermediair dat bereid is om actief voor Sun Alliance te sluiten. “Agentschappen die niet aan onze rendementseisen kunnen voldoen, zullen worden afgebouwd. Dat vele druppels óók een volle emmer maken, is een redenering die allang niet meer opgaat”, aldus Waterreus.
Het managementteam van Sun Alliance, vlnr: mr drs J.G.J. van der Burg RA, N.G. Kirk, S.W. Herbert, D. van der Eijk, en J.M.F. Waterreus.
Belang in DAS verkocht
Sun Alliance heeft haar minderheidsbelang in DAS Rechtsbijstand verkocht. Met de verkoop van het belang van 3,57% in deze onderneming aan de Nieuwe Hollandse Lloyd was een bedrag gemoeid van bijna f 0,3 mln, aldus het jaarverslag. Sun Alliance 1994 1993 in f mln bruto premie 142,2 140,9 premie e.r. 125,0 123,8 w.v. med. varia 4,5 4,6 motorrijtuigen 50,3 52,8 transport 4,9 4,6 brand 39,4 40,3 overige varia 24,9 24,1 brancheresultaat -6,3 -18,4 w.v. med. varia 0,5 1,1 motorrijtuigen -5,1 -6,0 transport 0,2 0,5 brand -2,2 -7,5 overige varia 0,2 -6,4 kosten 21,0 21,3 éénmalige lasten 2,6 1,5 netto resultaat -3,5 -15,7

Reageer op dit artikel