nieuws

Nieuwe schoolongevallenpolis AIG

Archief

AIG heeft een schoolongevallenverzekering voor leerlingen én leerkrachten geïntroduceerd. Voor leerkrachten zijn er ook dekkingen voor het agressierisico, waarbij het niet alleen om materiële vergoedingen gaat, maar ook om traumahulp. De jaarpremie van de polis bedraagt € 1,50 per leerling en € 17,50 per leerkracht.  Volstrekt uniek zijn volgens AIG de uitkering van € 250 bij een botbreuk en € 500 bij total-loss van een fiets (geldt voor rijwielen van maximaal drie jaar oud en bij overlegging van een politierapport).

Leerkrachten lopen een bovengemiddeld risico om slachtoffer te worden van een geweldsdelict. Daarbij hoeft het niet per se te gaan om lichamelijk letsel. Het kan ook gaan om bedreiging, chantage of intimidatie door leerlingen en/of hun verzorgers. Geweldsdelicten kunnen een traumatische nawerking hebben. Dat kan variëren van concentratieverlies op het werk tot nachtmerries en zelfs arbeidsongeschiktheid. Daarom omvat de aanvullende dekking tevens traumaopvang.
Leerkrachten, die het slachtoffer worden van een geestelijk of lichamelijk geweldsdelict, krijgen uitgekeerd: bij overlijden € 25.000, bij blijvende invaliditeit € 50.000. Voor niet-elders gedekte medische kosten geldt een maximaal bedrag van € 5.000 en dienovereenkomstig bij tandheelkundige kosten € 500. Voor schade aan eigendommen geldt een dekking van maximaal € 1.250 en voor traumaopvang (in natura) maximaal € 3.000.

Reageer op dit artikel