nieuws

Nieuwe rubriek in aov van Amersfoortse voor WAZ-gat

Archief

In verband met de komst per 1 januari van de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen) heeft De Amersfoortse voor al haar aov’s de module B-Extra geïntroduceerd. Deze nieuwe rubriek kan ook worden gesloten door zelfstandigen en directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) die tot dusver alleen rubriek A hadden gesloten.

Bij het samengaan van de WAZ en de aov-rubriek B kunnen bij arbeidsongeschiktheid twee ‘gaten’ ontstaan:
– een lager arbeidsongeschiktheidspercentage door het strengere WAZ-regime;- een lagere uitkeringsgrondslag dan de maximale (het minimumloon). Vooral startende ondernemers kunnen, bijvoorbeeld door aanloopverliezen, hiermee te maken krijgen. Maar ook voor meewerkende echtgenoten. Hierbij worden de winst of het inkomen aan beide echtgenoten toegerekend. Daardoor kan de grondslag voor beiden of een van beiden lager uitkomen dan het minimumloon.B-Extra
Het verzekerde bedrag in de nieuwe rubriek B-Extra van De Amersfoortse is gelijk aan de maximale WAZ-uitkering (sinds 1 juli 1997 f 20.355, zijnde 70% van het minimumloon), die jaarlijks automatisch wordt aangepast.
Als het WAZ-uitkeringspercentage lager is dan dat voor rubriek B van de aov bij De Amersfoortse, wordt het verschil tussen die percentages uitgekeerd. Hierbij wordt uitgegaan van de uitkeringstabel van De Amersfoortse-aov. Met betrekking tot een verschil tussen de werkelijke en de maximale WAZ-grondslag geldt, dat als het gederfde WAZ-inkomen minder is dan het minimumloon en de uitkering op een lagere dan de maximale grondslag is gebaseerd, keert rubriek B-Extra van het verschil tussen die twee grondslagen maximaal 70% uit.
Bijzondere indexering
In rubriek B-Extra is een bijzondere extra indexering opgenomen voor de situatie dat de indexverhoging van De Amersfoortse hoger uitkomt dan de aanpassing door de overheid van de maximale WAZ-uitkering. “Deze bijzondere indexering biedt een extra waarborg voor het op peil houden van het verzekerde inkomen na een jaar”, aldus de maatschappij.
Premie
De premie voor B-Extra bedraagt 17,5% van de premie voor een normale B-rubriek (verzekerd bedrag is 70% van het minimumloon) rekening houdend met de op rubriek B afgesproken klim bij uitkering. Eventuele kortingen of toeslagen voor rubriek B zijn ook van toepassing op B-Extra.
Acceptatie
Voor de rubriek B-Extra komen in aanmerking verzekerden die werkzaam zijn als zelfstandige, meewerkende echtgenoot, beroepsbeoefenaar of dga die als zodanig verplicht verzekerd is volgens de WAZ. Bij lopende verzekeringen geldt: verzekerde is niet ouder dan vijftig jaar en is niet arbeidsongeschikt (geweest) gedurende het halfjaar voorafgaande aan het verzoek tot bijverzekering.

Reageer op dit artikel