nieuws

Nieuwe richtlijnen acceptatie collectief pensioen bij Amev

Archief

Bij Amev gelden sinds begin mei nieuwe acceptatierichtlijnen voor nieuwe collectieve pensioenverzekeringen, al dan niet voorzien van arbeidsongeschiktheidsdekkingen.

Bij minstens 5 deelnemers gelden bij acceptatie soepele voorwaarden. Dit geldt ook voor collectieve wao-gat-verzekeringen. Tot nu toe lag deze grens bij 10 deelnemers.
Bij een nieuw pensioencontract voor minstens 5 deelnemers vraagt Amev geen gezondheidswaarborgen voor zover de salarissen van hen niet de salarisgrens van de wao overschrijden. De werkgever moet dan wel verklaren dat zij geen uitkering ontvangen op grond van de ziektewet of de aaw/wao.
Wordt een aanvullende wao-dekking (wao-gat en/of excedent boven wao-gedekt salaris) meeverzekerd, dan moet de werkgever een gezondheidsverklaring verstrekken.
Huisartsenkeuring
Voor de pensioenverzekering worden een uitgebreide gezondheidsverklaring resp. een huisartsenkeuring verlangd bij een salaris boven de salarisgrens voor de wao resp. bij een salaris boven 1,75 x deze salarisgrens.
Als een deelnemer op normale voorwaarden is geaccepteerd, dan verlangt Amev voor salarisverhogingen tot 30% geen gezondheidswaarborgen.
Voor de acceptatie van het overlijdensrisico in kapitaalverzekeringen binnen het Flexibel Keuze Pensioen wordt voor deelnemers tot 55 jaar en bij een risicokapitaal tot f 750.000 alleen maar een uitgebreide gezondheidsverklaring verlangd door de maatschappij en daarboven huisartsenkeuring. Voor deelnemers van 55 jaar en ouder ligt deze grens op een risicokapitaal van f 500.000, aldus Amev.

Reageer op dit artikel