nieuws

Nieuwe reorganisatie dreigt bij opleidingsinstituut Nibe-SVV

Archief

Het landelijk opleidingsinstituut Nibe-SVV verkeert nog altijd in zwaar weer. Een dalend aantal cursisten doet de omzet nu al enkele jaren achtereen dalen, wat onder de streep tot rode cijfers leidt. Een nieuwe reorganisatie en verkoop van bedrijfsonderdelen lijken onafwendbaar.

In het cursusjaar 2002-2003 daalde de omzet van Nibe-SVV met 10% tot e 17,1 (19,0) mln. Nog een jaar eerder, cursusjaar 2000-2001, bedroeg die omzet zelfs nog e 22,2 mln. Het opleidingsinstituut snijdt al enkele jaren in de bedrijfskosten, maar kan daarmee louter de snel dalende omzet bijhouden. Het bedrijfsresultaat wordt derhalve nog steeds met rode cijfers geschreven: e -1,3 mln over periode 2002-2003. Het eigen vermogen is hierdoor verder afgenomen tot e -3,2 mln, waarbij geen rekening is gehouden met de financiële injectie van de aandeelhouders Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) van ieder e 750.000.
De cijfers over het verslagjaar 2002-2003 blijven duidelijk achter bij de prognoses die Nibe-SVV in 2001 neerlegde in het Toekomstplan. In dat plan, geschreven om het opleidingsinstituut uit het slop te trekken, werd voor 2002-2003 uitgegaan van een eigen vermogen van e -2,3 mln en een bedrijfsresultaat van e -0,6 mln.
Ontslagen
Een forse reorganisatie lijkt nodig om Nibe-SVV op de rails te krijgen. In 2002 verdwenen al 25 formatieplaatsen en werden de vijf regiokantoren gesloten. Van gedwongen ontslagen zou bij het instituut geen sprake zijn. “Het is wel zo dat mensen die weggaan niet vervangen worden”, aldus woordvoerder Dik van Velzen. Een maatregel die verder wordt overwogen, is de verkoop van het examenbureau. Hierbij zijn vier personeelsleden betrokken.
“In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) wordt gesproken over het loskoppelen van examineren en opleiden. Aan verzekeringskant zijn opleiden en examineren al jaren gescheiden. Aan de bancaire kant echter is opleiden en examinering nog altijd in één hand. De discussie is nu gaande of dat zo moet blijven”, aldus Van Velzen.
Opgaande lijn
Volgens Van Velzen is de financiële situatie van het opleidingsinstituut niet zo somber als het lijkt. “Er is een duidelijk opgaande lijn waar te nemen. In het verslagjaar 2002-2003 is nog goodwill afgeschreven voor de inbreng van de activiteiten van Nibe bij de fusie. Dit bedrag van e 1,1 mln is in het net afgesloten boekjaar 2003-2004 niet meer afgeschreven, waardoor we nu weer zwarte cijfers schrijven.” Cijfers kan hij echter nog niet leveren.
Volgens Van Velzen staat het instituut zeker niet op de rand van faillissement. “Ik heb geen indicaties dat het zo slecht zou gaan. Ik ben niet op zoek naar een andere baan.”
Van Velzen is nog niet te spreken over het aantrekken van de conjunctuur. “De conjunctuur en daarmee het aantal cursisten trekt niet zo hard aan als wij wel zouden willen. Verzekeraars en banken hebben de afgelopen jaren zwaar bezuinigd op opleidingskosten. Ik verwacht echter dat we het dieptepunt nu wel gehad hebben. Nieuwe mensen moeten tenslotte toch opgeleid worden. Maar daar staat tegenover dat ABN Amro er weer zoveel mensen uit doet, dus….”
Zorgopleidingen
Afgelopen jaar is Nibe-SVV het ontwikkelen van de zorgopleidingen van Zorgverzekeraars Nederland kwijtgeraakt aan uitgeverij Edu’Actief, onderdeel van Koninklijke Boom Uitgevers in Meppel. Volgens Van Velzen heeft dat geen zware financiële consequenties gegeven.
“Dat is een project dat wij op een treurige manier uit ons handen hebben laten vallen. We hebben te laat in de gaten gekregen dat het fout ging. Er zijn vergissingen gemaakt op zowel uitvoerend als sturend niveau. Het is niet zo’n financiële aderlating geweest, maar het is een mentale klap geweest, want wij zijn toch het instituut dat dit zou moeten ontwikkelen. Het is overigens geen definitief afscheid van Zorgverzekeraars Nederland. Over een jaar wordt er geëvalueerd.”
Het pand van Nibe-SVV aan de Herengracht in Amsterdam.

Reageer op dit artikel