nieuws

Nieuwe rapporten reserve assurantie eigen risico

Archief

De afdeling Informatie van de Fiod heeft weer voor een aantal branches onderzocht of voor bepaalde risico’s een assurantiereserve mag worden opgebouwd.

Voor expediteurs is de aansprakelijkheid bij niet-zuivering van T-documenten onderzocht (Raer 96.00.03). Voor fabrikanten van metalen gevelelementen is zowel het buitenlandse als het binnenlandse kredietrisico onder de loep genomen (Raer 95.00.11).
Onderzocht zijn verder het binnenlandse kredietrisico van fabrikanten van en handelaren in luchtkanalen (Raer 96.00.19), en het binnen- en buitenlandse kredietrisico van groothandelaren in nieuwe non-ferro metalen (Raer 97.00.07).
De rapporten kunnen besteld worden door overmaking van f 10 per rapport op postrekeningnummer 4866, ten name van Belastingdienst Particulieren/Ondernemingen te Haarlem, onder vermelding van bestelnummer en adresgegevens.

Reageer op dit artikel