nieuws

Nieuwe RAER- rapporten

Archief

De afdeling Informatie van de Fiod heeft in enkele bedrijfsbranches onderzoek gedaan naar de mate waarin risico’s zijn verzekerd.

Op basis van deze onderzoeken wordt beslist of (rechts)personen voor bepaalde risico’s een assurantiereserve voor eigen risico mogen opbouwen. Detailhandelaren in postzegels (winkelverkoop) mogen een assurantiereserve opbouwen voor de brand- en inbraakrisico’s inzake voorraad en inventaris (Raer 96.00.15A). Dit geldt juist niet voor de risico’s beroving en geld (Raer 96.00.15B) en voor het diefstal- en berovingsrisico van tentoonstellingen (Raer 96.00.15C).
Voor exporteurs van bloembollen is in kaart gebracht de mate waarin het transportschaderisico is verzekerd (Raer 95.00.39). Voor verhuurbedrijven van audiovisuele apparatuur zijn de risico’s diefstal en beschadiging tijdens transport en verhuur onderzocht (Raer 96.00.16).
Rapporten zijn te bestellen door f 10 (per rapport) over te maken op postrek.nr. 4866 van de Belastingdienst Haarlem, o.v.v. bestelnummer en adresgegevens.

Reageer op dit artikel