nieuws

‘Nieuwe provisieregeling heeft averechts effect’

Archief

Hypotrust is een van de partijen die zich niet willen mengen in de prijzenoorlog op de hypotheekmarkt

Volgens directeur David Jongeleen draait de strijd tussen geldgevers volgend jaar niet meer om de rente, maar om de provisie: “En dat komt doordat de nieuwe regeling er waarschijnlijk toe leidt dat het intermediair juist méér provisie gaat ontvangen.” Tussen 1 januari 2007 en 1 oktober 2009 wordt de verhouding tussen afsluit- en doorloopprovisie stapsgewijs veranderd van 80/20 naar 50/50. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat deze wijziging ingrijpende gevolgen heeft voor het intermediair. Dat ontkent ook Jongeleen niet, maar hij acht het niet uitgesloten dat het intermediair aanvankelijk meer afsluitprovisie gaat ontvangen dan wordt verondersteld. “Als je het goed bekijkt, leidt het nieuwe systeem ertoe dat een deel van de provisie winstgevend gaat worden voor de geldverstrekker. Hij keert volgend jaar 80% uit en de resterende 20% smeert hij uit over tien jaar. Maar de gemiddelde looptijd van een hypotheek is inmiddels nog maar vijf jaar. De geldverstrekker hoeft dus maar vijfmaal 2% doorlopende provisie uit te keren en houdt 10% in zijn zak.” Een ander effect is dat het deel doorlopende provisie voor de geldgever rente opbrengt zolang dat bedrag nog niet is uitgekeerd. “Dat is allemaal winst en het gevaar bestaat dat de hypotheekverstrekker dat gaat inzetten om de provisie te verhogen, aangezien de rente voor de klant inmiddels wel laag genoeg is. Was dat nou de bedoeling van die provisiemaatregel?”, vraagt Jongeleen zich retorisch af. “Wij zien dat anders.” Meedenken Hypotrust betrekt het geld voor zijn producten van het funding-model van Quion, waarin partijen als NIBC en Direktbank zijn vertegenwoordigd. “Iedereen heeft nu de kans om nieuwe producten te gaan ontwikkelen”, denkt Jongeleen. “Ondanks de prijzenslag zie ik nog veel mogelijkheden voor producten met probleemoplossend vermogen. Zo zijn er nog steeds geen echte oplossingen voor ondernemers en freelancers die een hypotheek willen sluiten. De markt voor mensen met een kredietregistratie is net opengebroken, dus ook de BKR-hypotheken worden nu in hoog tempo in de markt gezet. Maar wie speelt er goed in op de seniorenmarkt? Innovatieve partijen krijgen nu een kans.” Hypotrust laat de prijsvechters hun gang gaan. “Wij hebben ervoor gekozen om meer aandacht te geven aan product, plaats en promotie en minder aan prijs. Tegenover de service die wij leveren, staat een eerlijke prijs en het intermediair ervaart dat ook zo. Wij vinden het belangrijker om met hen mee te denken en oplossingen te bieden voor hun problemen.” Nieuwe terreinen Een terrein waarop Hypotrust zich wil gaan begeven, is dat van de aanvragers met een BKR-codering. “We zijn bezig om een strak acceptatiekader vast te stellen voor mensen met de coderingen A1, A2 en A3. Dan ziet de klant meteen waar hij aan toe is. Dat werkt beter dan dat er een tarief uit de hoge hoed wordt getoverd, want de klant wil weten waarom hij een bepaalde toeslag betaalt. Met een transparant kader is dat meteen duidelijk.” Jongeleen juicht de komst van de gespecialiseerde partijen ELQ en Sparck toe. “Voorheen probeerden tussenpersonen dingen uit. Een grote mond hielp vaak, omdat er voor afwijkende situaties geen aparte tarieven waren. Door de komst van nieuwe partijen heeft dat segment nu ook een prijs.” Tot slot neemt Hypotrust ook de distributiestrategie onder de loep. “De inkoopcombinaties zijn een machtige factor geworden; als je bij hen niet in de top-3 van goedkoopste aanbieders staat, verkoop je meteen helemaal geen hypotheken meer via dat kanaal. Als je dus geen scherpe tarieven hebt, kun je het wel vergeten. Onze meerwaarde wordt herkend door de tussenpersoon. Bij een inkoopcombinatie word je in het schap gezet.” Volgens Jongeleen moeten inkoopcombinaties hun activiteiten heroverwegen. “Zij ontleenden hun bestaansrecht aan de achterstand die geldverstrekkers hadden op ICT-gebied, maar die fase is nu voorbij. Het argument dat de inkoopcombinatie meerwaarde had voor kleine tussenpersonen geldt ook niet meer als een geldgever volledig online kan werken. We zijn nu aan het onderzoeken wat onze strategie moet zijn met betrekking tot inkoopcombinaties.” David Jongeleen: “Sta je bij een inkoopcombinatie niet bij de drie scherpste geldgevers, dan kun je het wel vergeten.”

Reageer op dit artikel