nieuws

Nieuwe produktie leven individueel in eerste helft 1995: explosie

Archief

in koopsommen

De nieuwe produktie leven individueel in het eerste halfjaar van 1995 geeft, vergeleken met die periode van 1994, een explosie te zien van koopsomposten. Dat wijzen de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit.
Het totaalbedrag aan zelfstandige koopsommen kwam met een sprong van f 770 mln op f 2.765 mln. Er ging f 268 mln meer naar de bestemming ‘uitgestelde lijfrente’ en f 488 mln meer naar ‘direct ingaande rente’.
Bij de premieposten verdubbelde het bedrag (in jaarpremies) voor de bestemming ‘uitgestelde lijfrente’ tot f 250 (122) mln.
De totale nieuwe produktie was in het eerste halfjaar van 1995 32% hoger dan die over dezelfde periode van vorig jaar.
De produktie beliep f 3.813 (2.893) mln, waarvan aan periodieke (jaar)premies f 808 (686) mln, koopsommen bij premieposten f 240 (213) mln, en zelfstandige koopsomposten f 2.765 (1.995) mln.
Opmerkelijk is dat in de posten tegen periodieke premie de groei vooral zat in de beleggingsverzekeringen. In de (zelfstandige) koopsomposten zat de groei uitsluitend in de guldensverzekering en moest de beleggingsverzekering een flinke veer laten. NIEUWE PRODUKTIE LEVEN INDIVIDUEEL 1e HALFJAAR 1995 1994 (in f mln) Periodieke jaarpremies 808,0 686,0 waarvan in guldens 564,6 543,8 beleggingseenheden 243,1 142,3 vreemde valuta 0,0 -0,3 waarvan voor hypotheek 190,2 192,7 pensioen uitgesteld 111,5 109,7 lijfrente uitgesteld 249,5 121,6 rente direct ingaand 0,4 0,1 levensl. bij overlijden 15,7 18,0 overige indiv. verz. 240,8 244,0 Koopsommen bij periodieke jaarpremies 240,1 212,8 waarvan in guldens 159,0 146,8 beleggingseenheden 81,2 65,9 vreemde valuta 0,0 0,1 waarvan voor hypotheek 27,1 27,1 pensioen uitgesteld 53,4 44,2 lijfrente uitgesteld 77,8 79,4 rente direct ingaand 0,2 0,0 levensl. bij overlijden 2,1 2,7 overige indiv. verz. 79,5 59,6 Zelfstandige koopsomposten 2.764,7 1.994,5 waarvan in guldens 2.537,7 1.689,4 beleggingseenheden 212,2 292,3 vreemde valuta 14,8 12,7 waarvan voor hypotheek 4,2 6,8 pensioen uitgesteld 153,8 167,3 lijfrente uitgesteld 1.070,6 802,9 rente direct ingaand 1.194,6 706,7 levensl. bij overlijden 15,8 32,4 overige indiv. verz. 325,9 279,5

Reageer op dit artikel