nieuws

Nieuwe produktie BLG Hypotheken: f 712 mln

Archief

BLG Hypotheken, onderdeel van SNS Groep, boekte vorig jaar een omzet van f 712 (573) mln aan hypotheken. Per saldo groeide de portefeuille van BLG met f 332 (124) mln, aldus het jaarverslag over 1995.

De nieuwe produktie van BLG Hypotheken kwam – evenals voor de andere aanbieders – grotendeels in de tweede helft van vorig jaar tot stand. Toen sloot de SNS-dochter voor f 439 mln aan leningen. De omzet van f 712 mln (+24%) was afkomstig van 8.057 leningen. Het aandeel van de spaarhypotheek in de produktie bedroeg 60% (51%).
De omzetstijging werd beïnvloed door een vergroting van het werkterrein (2 rayons in Noord-Brabant), de samenwerking met zusterbedrijf NOG Verzekeringen, en de afzet via gespecialiseerde hypotheekadviesketens.
Het aantal hypothecaire leningen nam toe naar 65.606 (62.990). De hypotheekportefeuille bereikte een omvang van f 4.340 (4.008) mln, waarvan driekwart onder garantie. De bedrijfskosten groeiden met bijna 10% tot f 9,6 (8,7) mln. De netto winst beliep f 30,2 (25,4) mln. Het aantal medewerkers steeg tot 81 (76).

Reageer op dit artikel