nieuws

Nieuwe productbrochures NBVA

Archief

NBVA-leden hebben deze maand een setje nieuwe productbrochures ontvangen van hun standsorganisatie. De brochures hebben betrekking op werkzaamheden van het assurantiekantoor en enkele specifieke producten.

In de brochures wordt vooral aandacht besteed aan het voor de klant inzichtelijk maken van wat de adviseur zoal in zijn mars heeft. In feite worden er per onderwerp garanties gegeven over wat de verzekerde van zijn tussenpersoon kan verwachten. Ook staat vermeld hoe een onafhankelijk en op maat gesneden advies tot stand komt.
Opmerkelijk is de mededeling van de NBVA dat de brochures een ‘neutrale uitstraling’ hebben doordat het lidmaatschap van de NBVA weliswaar in iedere brochure vermeld wordt, maar niet al te prominent aanwezig is. Je zou toch verwachten dat het lidmaatschap van de NBVA juist een waarborg voor neutraliteit is.
De nieuwe brochurelijn maakt deel uit van de ‘NBVA Marketing Service’ en werd in opdracht van de NBVA ontwikkeld door het adviesbureau D&O uit Hoevelaken.
In de brochure ‘Objectief Advies’ legt de NBVA in het kader van de recente ontwikkelingen bij de NVA extra nadruk op de “volledige onafhankelijkheid van welke verzekeringsmaatschappij dan ook”.

Reageer op dit artikel