nieuws

Nieuwe participatiemaatschappij voor en door tussenpersonen

Archief

Paul Kenter en Fons Stoffels, voormalig eigenaren van het Amsterdamse assurantiebedrijf Baneke/Gräffner, hebben een participatiemaatschappij voor assurantietussenpersonen opgericht. Bij de oprichting van de commanditaire vennootschap Insurance Business Support Fund (IBSF) is nauw samengewerkt met Delta Lloyd. De doelstelling van IBSF is ideëel en commercieel: het in stand houden van het onafhankelijk intermediair door bevordering van blijvend zelfstandig ondernemerschap.

Het concept van IBSF ontwikkelden Stoffels en Kenter – elk is met veertig jaar praktijkervaring gepokt en gemazeld in de assurantiebemiddeling – mede op grond van hun ervaringen als zelfstandig consultant in de laatste drie jaar. Het concept voorziet in het tijdelijk coachen van (startende) tussenpersonen als ondernemer, in ruil voor een minderheidsbelang in hun bedrijven.
In de commanditaire vennootschap IBSF heeft vooralsnog Delta Lloyd als ‘stille’ vennoot (geldschieter) een meerderheidsbelang. Als beherende vennoten bezitten Stoffels (56) en Kenter (60) een minderheidsbelang. Hoe groot hun aandeel is, willen zij niet prijsgeven. “Het is een substantieel belang, maar exacte percentages noemen we niet om privacyredenen”, zegt Kenter. Samen met Stoffels participeert hij in IBSF via hun besloten vennootschap Kernstof.
Op korte termijn verwachten Kenter en Stoffels de toetreding van nog een verzekeraar. “Dat zal nog voor de zomer gebeuren. Nee, dat is niet Amev of Stad Rotterdam, al willen we niet uitsluiten dat die maatschappijen er bij kunnen komen. Daarnaast lopen er nog onderhandelingen met een derde verzekeraar. Meer dan vier intermediairmaatschappijen zullen het zeker niet worden, het moet per slot van rekening wel werkbaar blijven”, aldus Stoffels.
Bij een maximaal aantal aandeelhouders kan IBSF beschikken over “vele tientallen miljoenen guldens” voor het verkrijgen van deelnemingen in assurantiekantoren, benadrukt Stoffels. Het gaat daarbij om tijdelijke minderheidsparticipaties. “Nooit zullen we een groter belang nemen dan 49%. Verder is onze doelstelling om participaties minimaal drie en maximaal zeven jaar aan te houden. Daarbij investeren we uitsluitend in kantoren waar iets aan de hand is, waar iets moet gebeuren. Aan deelnemingen uit pure belegging doen we beslist niet.” (zie verder pag. )

Reageer op dit artikel