nieuws

Nieuwe pakketverzekering voor woonwagenbewoners

Archief

Rialto komt met een nieuwe Woonwagenpakketverzekering met een verzekerd bedrag tot _ 250.000; de inboedel kan tot een bedrag van _ 100.000 verzekerd worden.

Met de introductie van de Woonwagenpakketverzekering lost Rialto een pijnlijk probleem op: tot voor kort konden woonwagenbewoners hun woonwagen en inboedel maar zeer beperkt verzekeren. Verzekeraars stonden niet te springen om deze bevolkingsgroep te verzekeren. En als er al een verzekering kon worden gevonden, dan was de dekking van zeer beperkte omvang. Een situatie die in ieder geval voor burgemeester Leers van de gemeente Maastricht, onverteerbaar was.
Vinkenslag
Deze gemeente, die binnen haar grenzen kampt met de opsplitsing van woonwagenkamp Vinkenslag, stelde dit probleem aan de orde bij een verzekeringsintermediair. Deze overlegde met Rialto om te kijken of tot een oplossing kon worden gekomen. Huub Flipsen, operationeel manager van Rialto: “Wij vinden dat in principe iedere inwoner van Nederland in staat moet zijn om zijn of haar risico’s afdoende te verzekeren. Ook als het om minder gangbare risico’s gaat. Dat was ook bij de bij ons verzekerde woonwagens duidelijk niet het geval, en was er om het woord maar te noemen, sprake van discriminatie. Om een voorbeeld te geven: tot voor kort kon een woonwagen slechts op basis van brand-, storm- en vliegschade maar voor maximaal _ 50.000,- worden verzekerd. Als je bedenkt dat een beetje woonwagen vandaag de dag al gauw zo’n anderhalve ton kost is dat natuurlijk te weinig.”
Dit verzekeringsprobleem speelde overigens op meerdere fronten tegelijk. Flipsen: “Een en ander bereikte een keerpunt toen de Commissie Gelijke Behandeling in een uitspraak in een geschil tussen een woonwagenbewoner en een verzekeraar een lans brak voor betere voorwaarden en lagere premies . Dat was ook voor het Verbond van Verzekeraars aanleiding om in actie te komen, en contact met ons op te nemen. Er moest iets gebeuren.”
Rialto ontwikkelde de Woonwagenpakketverzekering, een verzekeringspakket waarin zowel de woonwagen, inboedel als aansprakelijkheid kunnen worden verzekerd. “Wij vinden dat woonwagenbewoners, net als bewoners van vaste huizen, voor hun kostbare bezittingen een volwaardige verzekering moeten kunnen afsluiten”, aldus Flipsen. “Dus dan horen daar ook dingen bij zoals pakketkorting, een bonuskorting tot 30% na een schadevrije periode van drie jaar en het slechts eenmaal in rekening brengen van poliskosten.’
Hogere bedragen
Naast een verruiming van de dekking bestaat een van de verbeteringen uit de verhoging van de maximaal verzekerbare bedragen. Een woonwagen kan bij Rialto tot een waarde van _ 250.000 worden verzekerd. Onder aanvullende voorwaarden, zoals inspectie en het toepassen van preventie, kunnen hogere bedragen worden verzekerd. Ook voor inboedels in woonwagens zijn de verzekerbare bedragen verhoogd: tot _ 100.000. Flipsen: “Eigenlijk is er nog nauwelijks verschil met reguliere woonhuis- en inboedelverzekeringen.”
Naast bewoners van Vinkenslag, waar het Woonwagenpakket in eerste instantie voor is ontwikkeld, kunnen bewoners van alle woonwagenkampen een Woonwagenpakketverzekering aanvragen. Huub Flipsen: “We hopen dan ook dat we veel nieuwe klanten kunnen verzekeren. Want door risico’s te verdelen over veel meer verzekerden kun je immers als verzekeraar aantrekkelijker premies en voorwaarden bieden. Net als bij gewone verzekeringen.”
maar beperkt verzekeren.

Reageer op dit artikel