nieuws

Nieuwe organisatiestructuur moet Univé slagvaardiger maken

Archief

Univé heeft met terugwerkende kracht tot 1 januari een nieuwe organisatiestructuur doorgevoerd.

Volgens de nieuwe juridische structuur worden de huidige business-units zelfstandige naamloze vennootschappen. Daarboven komt een coöperatieve holding die de aandelen beheert.
De veranderde organisatiestructuur moet Univé in staat stellen slagvaardiger te opereren in de afzonderlijke markten voor de schade- en de zorgverzekeringen. De aansturing van het gehele bedrijf wordt duidelijker, omdat een bestuurslaag verdwijnt. De nieuwe raad van bestuur, bestaande uit voorzitter Edwin Velzel en Jan Hennekam, nemen de bevoegdheden en taken over van de oude directie en het bestuur van de coöperatieve verzekeraar.
Het ziekenfonds (Univé Zorgverzekeraar) blijft vooralsnog buiten de nieuwe organisatie. Het schadebedrijf wordt aangevoerd door algemeen directeur Jan Dijkstra en Martin Visser, directeur Marketing & Verkoop. Verder is Lidy Hartemink (45) per 1 september benoemd tot directeur van Univé Zorg. Zij is afkomstig van ThuisZorg Zuidwest Friesland, waar zij algemeen directeur is.

Reageer op dit artikel