nieuws

Nieuwe opstalverzekering Neerlandia

Archief

Schadeverzekeraar Neerlandia van 1880, die zich met name richt op de particuliere gezinsmarkt en kleine zelfstandigen, heeft een nieuwe opstalverzekering geïntroduceerd, het ‘Neerlandia Opstal Zekerheidsplan’. Dit opstalproduct is opgebouwd uit zes modules. De basisdekking bestaat uit twee verplichte kernmodules: de Basismodule en de Schadeservicemodule. De basismodule dekt schade veroorzaakt door brand (inclusief schroeien, blikseminslag en ontploffing), storm, inbraak, diefstal, vandalisme, rook en roetschade.

De schadeservicemodule voorziet er in dat de verzekerde 24 uur per dag, zeven dagen per week een beroep kan doen op noodhulp in geval van gedekte schade. De verzekering kan verder uitgebreid worden met de modules: Waterschade, Variaschade, de all-riskmodule en de glasverzekering. De all-riskmodule geeft dekking tegen alle onvoorziene en plotseling van buitenkomende onheilen. Er gelden slechts enkele met name genoemde uitzonderingen en deze dekking kent een franchise van € 150. De all-riskmodule kan alleen gesloten worden indien de modules water- en variaschade zijn gesloten. De nieuwe opstalverzekering introduceert ook een vernieuwde herbouwwaardemeter die garantie biedt tegen onderverzekering, en een regio-indeling. 

Reageer op dit artikel