nieuws

Nieuwe opleiding Zorg bij Nibe SVV

Archief

In aanvulling op de drie opleidingen Aanspraken zorgverzekeringen, Klantadvisering en Polisbeheer biedt Nibe-SVV nu ook de opleiding Inleiding zorgverzekeringen aan.

Deze zelfstudie is bedoeld voor tussenpersonen, beginnende medewerkers van zorgverzekeraars en verzekeringsmedewerkers in een ondersteunende functie. Aan de orde komen onder meer de basisbegrippen in het zorgverzekeringsstelsel, de criteria voor aanvraag, acceptatie en opzegging, de grondslagen voor de premie, de dekking in hoofdlijnen en klachten- en geschillenprocedures.

Reageer op dit artikel