nieuws

Nieuwe opleiding voor reïntegratiemanagers

Archief

Vanuit de ‘marktwens’ om de reïntegratie van zieken en/of arbeidsgehandicapten sneller en professioneler aan te kunnen pakken, is er een roep om casemanagers ontstaan. Hierop inhakend, is drs. Monique van Doorn in Nieuwegein begonnen met een opleiding voor dergelijke casemanagers.

Het gaat daarbij om verpleegkundigen en paramedici, die professioneel worden geschoold om deze functie te gaan vervullen bij onder meer arbodiensten, verzekeraars, reïntegratiebedrijven en gespecialiseerde casemanagementcentra.
Als doelgroep voor deze opleiding wordt in eerste instantie gemikt op ervaren gezondheidswerkers die zelf in de WAO beland zijn. Immers, wie kun je beter inschakelen voor begeleiding van mensen in een reïntegratieproces dan personen die het aan den lijve hebben ondervonden om een tijdlang uitgeschakeld te zijn? “Er is nu eens niet uitsluitend gekeken naar de beperkingen die iemand heeft. We hebben het talent, de expertise en de capaciteiten van de arbeidsongeschikte centraal gesteld”, aldus Van Doorn. Hierbij wordt er op gewezen dat voor de casemanager de arbeidsbelasting van een andere orde is dan in de normaal in beeld komende functies.
Cadans en Uszo
In het afgelopen halfjaar is met de uitvoeringsinstellingen Cadans en Uszo onderzocht hoe de betrokken groep van ruim 90.000 WAO’ers het best bereikt kan worden.
Het initiatief wordt onder meer gesteund door PGGM Verzekeringen en zorgverzekeraar VGZ. Er worden nu in een proef-opleiding dertig kandidaten opgeleid.
Voor meer informatie: Casemanagement Center, tel. 030-603.11.69 (www.casemanagementcenter.nl).

Reageer op dit artikel