nieuws

Nieuwe ongevallenpolis van RVS

Archief

RVS heeft afgelopen maand een nieuwe ongevallenpolis op de markt gebracht, met onder meer als kenmerk dat standaard verhaalsrechtsbijstand is meeverzekerd.

Basis van de nieuwe polis, de Ongevalzorg Verzekering, is de dekking voor blijvende invaliditeit. RVS heeft hierin als (keuze)maximum een bedrag van f 500.000 opgenomen (“bij een doorsnee ongevallenverzekering is dit f 200.000”). Er geldt bij deze invaliditeitsdekking een sterk degressief tarief, dus hoe hoger het verzekerde bedrag hoe beperkter de premiestijging.
Kinderen kunnen voor een vaste premie worden meeverzekerd, dat wil zeggen er geldt voor hen één bedrag (f 5 per maand) per gezin , dus ongeacht het aantal kinderen. Voorwaarde is wel dat hun namen op de polis zijn gezet en dat nieuwe nakomelingen worden aangemeld. De kinderen zijn verzekerd tegen standaardbedragen (overlijdensdekking f 10.000, blijvende invaliditeit f 75.000), welke overigens tegen meerkosten kunnen worden verhoogd.
Extra dekkingen
Het is voor volwassenen mogelijk, maar niet verplicht, om een uitkering bij overlijden mee te verzekeren. Hierbij kan gekozen worden voor een dekking die ligt tussen minimaal f 10.000 en maximaal f 75.000.
Ook is het mogelijk de eerste kosten te dekken. Hierbij moet worden gedacht aan kapotte kleren, een beschadigde fiets et cetera. Het gaat om een uitkering van f 1.500. “Dit bedrag wordt alleen betaald als RVS verwacht dat er recht is op een uitkering wegens blijvende invaliditeit of bij een overlijden”, zegt de maatschappij in haar brochure. Voor deze ‘eerste kosten’ wordt een premie van f 1 per maand per persoon in rekening gebracht.
Premievoorbeeld
Als een volwassene een dekking kiest van bijvoorbeeld f 250.000 voor blijvende invaliditeit en f 20.000 bij overlijden door een ongeval. bedraagt de premie f 16,57 per maand (geen poliskosten, geen assurantiebelasting).

Reageer op dit artikel