nieuws

Nieuwe modules E-Assurantie

Archief

Exact Branche heeft haar assurantie-pakket uitgebreid met twee nieuwe modules, die met name bedoeld zijn voor het vereenvoudigen van de communicatie en samenwerking met subagenten en buitendienst. Het betreft de modules E-subagent en E-portable.

E-subagent is een programma voor het administreren en afhandelen van provisie-afspraken met buitendienstmedewerkers en subagenten.
Zowel afsluitprovisie als doorlopende provisies kunnen aan een medewerker of subagent worden toegekend. Ook is het mogelijk om diverse grondslagen voor de provisieregeling te hanteren. Bovendien kan er gebruik worden gemaakt van reserveringstermijnen van toegekende provisiebedragen. De verdiende provisiebedragen kunnen dan per periode worden uitgekeerd. Dit programma is in nauwe samenwerking met een aantal gebruikers van E-assurantie ontwikkeld.
Daarnaast is er nu ook een module voor het ‘voeden’ van portable pc’s van buitendienstmedewerkers, E-portable genaamd. Hiermee kunnen klantgegevens vanuit het centrale systeem overgeschreven worden naar de draagbare pc’s en vice versa. Op deze manier is het mogelijk een goed onderscheid per relatieverantwoordelijke te handhaven. De buitendienstmedewerker heeft alle voor hem relevante gegevens beschikbaar. Mutaties, uitbreidingen en andere toevoegingen worden in een notitieveld bij de klant thuis geadministreerd. Deze notities kunnen vervolgens elektronisch (of per diskette) naar het centrale systeem gestuurd worden, zodat de binnendienst voor verdere verwerking kan zorgen.

Reageer op dit artikel