nieuws

Nieuwe lijfrente Paerel Leven keert 16% meer uit aan rokers

Archief

Paerel Leven heeft als eerste verzekeraar een aparte direct ingaande lijfrenteverzekering (DIL) ontwikkeld, waarbij rokers vanwege hun lagere levensverwachting een hogere uitkering ontvangen dan niet-rokers. De Rokerslijfrente biedt verzekerden een maximaal voordeel van 16% ten opzichte van bestaande producten.

De vorig jaar gestarte levensvezekeraar richt zich vooral op speciale doelgroepen, zegt directeur Hans Brandwijk. “Niet-rokers zijn een voorbeeld van zo’n specifieke risicogroep. Eigenlijk is het bieden van hogere uitkeringen aan rokers bij een DIL een logisch antwoord op de niet-rokentarieven bij overlijdensrisicoverzekeringen.”
Aanvragers moeten een rokersverklaring ondertekenen en een urinetest ondergaan waaruit blijkt dat zij daadwerkelijk roken. In de verklaring staat onder meer dat de roker minimaal vijf jaar voorafgaand aan de polisaanvraag heeft gerookt. Hij mag maximaal twee stoppogingen hebben gedaan en bovendien mag hij in de periode van vijf jaar niet langer dan een maand niet gerookt hebben. Qua rookgedrag moeten dagelijks minimaal tien sigaretten of zes sigaren zijn gerookt. Pijprokers moeten gemiddeld zeker zes pijpjes per dag hebben gestopt.
Nauwelijks invloed
“Wij richten ons met de Rokerslijfrente vooral op mensen tussen de 55 en 70 jaar met expirerend lijfrentekapitaal die in hun levensstijl een stukje roken hebben ingebouwd.” Stoppen met roken is overigens geen taboe voor verzekerden. “De schade die dan inmiddels is ontstaan door het roken, is niet meer te herstellen. Dat heeft nauwelijks invloed op de sterftekans.”
De stichting Rokersbelangen is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de polis. “De stichting gaat overigens niet ons product promoten of iets dergelijks.”
Vier miljoen rokers
Paerel boort met de nieuwe verzekering een doelgroep aan van zo’n vier miljoen mensen: 28% van de bevolking boven de 15 jaar rookt. Stevige rokers (vanaf 25 sigaretten per dag) bekorten hun leven met gemiddeld tien jaar. Volgens berekeningen van het Actuarieel Genootschap (AG) is het overlijdensrisico van rokers in de meeste leeftijdsgroepen 50% tot 60% hoger dan dat van niet-rokers. Het AG kwam eind 2006 met nieuwe overlevingstafels waarin voor het eerst onderscheid werd gemaakt tussen rokers en niet-rokers.
Diverse Britse verzekeraars bieden overigens al ruim tien jaar koopsompolissen aan waarbij rokers een hogere periodieke uitkering krijgen vanwege hun verwachte kortere levensduur. Die blijken echter maar mondjesmaat aftrek te vinden.
Reacties
Van de andere levensverzekeraars zegt Zwitserleven zeker niet aan een DIL voor rokers te beginnen. “Dat past niet bij het Zwitserlevengevoel. Uit eigen onderzoek blijkt dat veel mensen zich realiseren dat gezondheid een voorwaarde is om van je pensioen te kunnen genieten. Daarom gaan wij niet extra uitkeren aan rokers.”
Delta Lloyd, nog steeds bezig met de ontwikkeling van een niet-rokersvariant van de overlijdensrisicoverzekering, laat echter weten de rokerslijfrente “een slim initiatief” te vinden.
ondertekenen en zijn urine laten testen.

Reageer op dit artikel