nieuws

Nieuwe lijfrente- koopsom Levob

Archief

Levob heeft een nieuwe lijfrentekoopsom in beleggingseenheden geïntroduceerd.

De Aandelen Koopsom – minimale premie f 6.075 – belegt in het Levob AEX+ Fonds, een fonds dat zich spiegelt aan de AEX-index. Levob kende al veel langer een unit-linkedlijfrenteproduct, de Hollands Glorie Polis, waarbij belegd kan worden in tien individuele AEX-fondsen.
De minimale duur van de Aandelen Koopsom is vijf jaar, de maximale duur 40 jaar. Bij overlijden tijdens de verzekeringsduur wordt 90% van de beleggingswaarde uitgekeerd, en maximaal de gestorte koopsom. De overige 10% (negatieve overlijdensrisicopremie) wordt maandelijks als bonus toegevoegd aan de nog levende verzekeringnemers.
Het investeringspercentage bedraagt 90% van de koopsom als de looptijd 5 tot 15 jaar is; 91% bij een looptijd van 15 tot 30 jaar en 92% bij een langere looptijd. Het investeringspercentage wordt losgelaten op de koopsom minus eenmalig poliskosten van f 250. Andere kosten zijn de verkoopkosten (0,25% per jaar) en de beheerskosten (0,25% per jaar). Bij het Levob Stallingsfonds, waarnaar in het laatste jaar kan worden geswitcht, zijn de beheerskosten 0,5% per jaar.
De Aandelen Koopsom kent geen performance related fee zoals de Hollands Glorie Polis. De systematiek houdt in dat Levob bij hogere rendementen dan 12% extra kosten (30%) in rekening brengt. De tussenpersoon kan bij het verkopen van een Aandelen Koopsom een afsluitprovisie van 7% tegemoet zien, mits de looptijd minimaal tien jaar is.

Reageer op dit artikel