nieuws

Nieuwe levensverzekeraar: OVVM en OLM Het Groene Land

Archief

Half maart gaat een nieuwe levensverzekeraar van start: ‘OVVM en OLM Het Groene Land Levensverzekeringen’, in Meppel.

De nieuwe maatschappij gaat optreden als direct-writer en voert produkten van de FBTO. Beide maatschappijen zijn onderdeel van AV Holding (AVCB).
Doelgroep van de nieuwe levensverzekeraar zijn de 616.000 gezinnen (waaronder 600.000 ziekenfondsverzekerden) die de OVVM en OLM Het Groene Land als schadeverzekeringsklanten in portefeuille hebben.
De dagelijkse directie van het levenbedrijf bestaat uit B.H. van Bolderick, directievoorzitter van de OLM, en nog een te benoemen directeur ter opvolging van gewezen algemeen directeur OVVM mr B. Kuizenga. Kuizenga is sinds 1 februari directievoorzitter Centraal Beheer Particulieren.

Reageer op dit artikel