nieuws

Nieuwe letselschade-opleiding bij Laumen

Archief

Het recentelijk naar de Klaphekweg 40F in Ede verhuisde letselexpertise- en opleidingsbureau Laumen RE&O heeft een nieuwe cursus voor letselschadebehandelaars ontwikkeld. Deze opleiding heet ‘Lezen, begrijpen en toepassen van Rekenkundige Letselschaderapporten en -berekeningen’. Het is een tweedaagse cursus waarbij diepgaand wordt stilgestaan bij voor letselschadedossiers belangrijke aspecten rondom inkomens en fiscale regelgeving, bruto-netto trajecten en pensioenen. Aan het slot van de cursus kunnen de deelnemers in een casus de opgedane vaardigheden toetsen. Als rekenprogramma wordt A-letsel ingezet. (Meer informatie is te vinden op www.laumenreo.nl). Laumen heeft inmiddels een erkenning van de Nederlands Orde van Advocaten (Nova), waardoor er nu ook Nova-punten behaald kunnen worden bij haar opleidingen.

Verder meldt het bureau dat men er nu ook terecht kan voor geschillenbeslechting volgens de formule van mediation. Emile Laumen heeft de desbetreffende opleiding gevolgd en is geregistreerd als NMI-mediator.
 

Reageer op dit artikel