nieuws

Nieuwe inkoopcombinatie Avep wil vooral kennis delen

Archief

De initiatiefnemers van Associatie van Erkende Planners (Avep) willen niet alleen inkoop maar vooral kennis delen. Dat is het streven van de tweelingbroers Marco en Milco de Frel van De Frel Advies in Den Haag.

Beide broers De Frel zijn gecertificeerd planner, de één in hypotheken, de ander in financiële planning. Het zijn dan ook dergelijke tussenpersonen waarop Avep zich richt. “De Associatie van Erkende Planners heeft tot doel om onafhankelijke financiële advieskantoren met een gecertificeerd financieel planner (FFP/MFP) of een erkend hypothecair Planner (NVHP) als feitelijk leidinggevende of beperkt gevolmachtigde te segmenteren en consumenten in contact te brengen met deze top van bemiddelende advieskantoren”, zegt Milco de Frel.
De ideale inkoopcombinatie bestaat volgens hem niet. “Veelal is dat om winsttechnische redenen. Zo hebben wij als systeem een uitgebreide versie van Aefin van Xtensive. Maar dat past dan weer niet met Obvion. Terwijl Obvion toch een belangrijke partij in de markt is. En zo zitten er wel meer mogelijkheden niet in. Er is echter wel een behoefte aan de meest ideale inkoopcombinatie. Die zijn we nu aan het samenstellen, gericht op bemiddelende advies- en verkoopkantoren. Dat daar een gecertificeerd planner aanwezig moet zijn, is vanwege de deskundigheid, integriteit en transparante manier van werken.”
Actueel thema
“Daarnaast bevordert de Avep de theoretische en praktische competentie van de aangesloten kantoren door het organiseren van regionale studiebijeenkomsten”, vervolgt De Frel. “Dan behandelen we een actueel thema dat we onder de aandacht brengen. Op onze website komt dan ook een online forum. Op dit forum kunnen planners elkaar ontmoeten om te klankborden over theoretische en praktische vraagstukken. Samen weet je immers meer dan alleen. Het actief delen van kennis willen we zo veel mogelijk stimuleren.”
Milco de Frel schat zijn doelgroep op 300 tot 350 kantoren.

Reageer op dit artikel