nieuws

Nieuwe inkomenspolis Reaal

Archief

Als onderdeel van het aov-offensief lanceert Reaal een inkomensverzekering op individuele basis.

De Reaal Inkomensverzekering Privé is voor werknemers, zelfstandig ondernemers en dga’s en biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid.
Voor werknemers is de uitkering onafhankelijk van het benutten van de restverdiencapaciteit, zoals in de WIA wordt gehanteerd. Verzekerden hebben keuzevrijheid in de hoogte van het verzekerde bedrag en in één of twee jaar wachttijd. De dekking is op basis van passende arbeid en voor niet-rokers geldt een speciaal tarief. De Inkomensverzekering Privé kan gekoppeld worden aan een levensverzekering.
Eind vorig jaar introduceerde Reaal al een verzuimverzekering en een WIA Collectieve Verzekering.

Reageer op dit artikel