nieuws

Nieuwe individuele anw-produkten

Archief

Na het collectieve anw-produkt heeft Generali nu twee individuele varianten op de markt gebracht. Een traditioneel anw VerzekeringsPlan en een anw ToekomstPlan op universal-lifebasis. NOG betrad eveneens de individuele anw-markt met de Partner-Polis. Aegon tenslotte biedt met de vernieuwde Gezinsopvang Polis een alternatief voor het eveneens individuele NabestaandenPensioen.

Het anw VerzekeringsPlan van Generali is een traditionele risicoverzekering. Tegen een gelijkblijvende premie kan een (annuïtair dalend) kapitaal naar keuze worden verzekerd. Een lijfrenteclausule kan opgenomen worden.
Het anw ToekomstPlan is de maatwerkoplossing van Generali. De maandelijkse (spaar)premies worden belegd in één van de Generali-fondsen en zijn bij een rendement van 4% voldoende om de nodige risicopremies aan te onttrekken. Een hoger rendement leidt enerzijds tot lagere premies, anderzijds tot een uitkering bij in leven zijn op de einddatum van de verzekering.
Met het ToekomstPlan kan gekozen worden voor een risicokapitaal of een vaste rente-uitkering. De verzekerde bedragen kunnen jaarlijks worden aangepast. Generali hanteert niet-rokertarieven, biedt twee keer per jaar gratis de mogelijkheid om van beleggingsfonds te switchen en biedt premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid als aanvullende verzekering.
NOG Partner-Polis
NOG biedt een oplossing voor het anw-hiaat in de vorm van een kapitaalverzekering op één of twee levens, die direct na overlijden tot uitkering komt. De Partner-Polis wordt standaard gesloten met winstdeling: 15% van de betaalde premie bij een looptijd van 15 jaar, 20% bij 20 jaar, 25% bij 25 jaar en maximaal 30% bij een looptijd van 30 jaar of meer. Als geen winstuitkering gewenst wordt bij in leven zijn op einddatum, wordt premiekorting gegeven.
Aanvullende mogelijkheden zijn: premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid, een risicoverzekering van maximaal f 5.000 voor kinderen en dubbele uitkering bij overlijden door een ongeval (DUBO). Bij een aanvangskapitaal van ten minste f 100.000 biedt NOG (zonder premie-opslag) Privézorg: maximaal 80 uur thuiszorg door een gezinshulp.
Aegon
Aegon heeft een nieuwe Gezinsopvang Polis ontwikkeld. Hiermee kan het anw-gat worden gerepareerd, als alternatief naast het speciale individuele anw-produkt ‘Nabestaanden Pensioen’. De Gezinsopvang Polis voorziet bij overlijden van één van de partners in een eenmalige uitkering van f 20.000. Daarna volgen maandelijkse uitkeringen (minimaal f 500, maximaal f 1.200), die jaarlijks met 4% stijgen. Als de verzekering niet tot uitkering komt, volgt na afloop restitutie van om en nabij de helft van de betaalde premies.

Reageer op dit artikel