nieuws

Nieuwe hypotheken van Erasmus en Hypotrust

Archief

Hypotrust intoduceert de Ondernemershypotheek, die bedoeld is voor zelfstandigen en vrijeberoepsbeoefenaars.

De maximale verstrekking is 125% van de executiewaarde; het inkomen kan – mits de aanvrager minimaal twee jaar zelfstandige is – worden aangetoond op basis van een accountantsverklaring. Dezelfde voorwaarden gelden ook voor de Zelfstandigen Hypotheek van Erasmus, waarvoor Quion als gelegever fungeert. Hypotrust haalt overigens de Spaaroptiehypotheek uit het assortiment.
Daarnaast introduceert Erasmus ook de 90% Hypotheek als uitbreiding en vervanging van de 70% Hypotheek. Zonder inkomenswaarborgen kan voortaan 90% van de executiewaarde (voor verbouw) gesloten worden. Samen met de klant bepaalt de adviseur of er genoeg inkomsten zijn om volgens de normen een verantwoord hypotheekbedrag te financieren.

Reageer op dit artikel