nieuws

Nieuwe hypotheken De Goudse met soepeler inkomensnormen

Archief

De Goudse komt met twee hypotheekproducten voor specifieke doelgroepen: de Ondernemershypotheek en de Variabel Inkomen Hypotheek. Geldgever is Atlas Funding (GMAC).

Ondernemers die een woning of woon/winkelpand willen kopen, kunnen bij De Goudse nu tot 125% van de executiewaarde lenen, waarbij de cijfers van twee boekjaren voor de beoordeling voldoende zijn. Wordt maximaal 100% van de executiewaarde geleend, dan is een inkomensverklaring van een accountant voldoende.
Ondernemers krijgen binnen drie dagen een offerte, mits het opgegeven inkomen wordt onderbouwd door de inkomensverklaring of de jaarstukken. Worden alle benodigde stukken direct aangeleverd, dan heeft de tussenpersoon binnen drie dagen finaal akkoord. Lukt dat niet, dan keert De Goudse _ 50 uit.
Bij de Variabel Inkomen Hypotheek voor particulieren worden ook de variabele inkomensbronnen meegeteld voor de bepaling van de maximale leensom.

Reageer op dit artikel