nieuws

Nieuwe hypotheekincombinatie in zee met vijf geldgevers

Archief

Begin deze week is de nieuwe hypotheekadviesketen HypotheekCompany officieel van start gegaan. De ‘kick-off’ had plaats bij Delta Lloyd, één van de vijf verzekeraars en banken waarmee nauw zal worden samengewerkt.

HypotheekCompany is een initiatief van Christian Dijkhof, directeur/eigenaar van Dijkhof & Partners in Enschede. In samenwerking met een bedrijfsadviseur heeft hij een inkoop- en communicatieformule voor hypotheken ontwikkeld. Deelname aan deze formule is voorbehouden aan startende assurantiekantoren die 24 uur per dag hypotheekadviezen verstrekken aan primair tweeverdieners. “De naam en identiteit van deze kantoren wordt niet gewijzigd; het is dus geen franchiseketen”, benadrukt Dijkhof.
De inkoopcombinatie wil medio volgende maand ook met een website (www.hypotheekcompany.nl of www.hycom.nl) van start. Verder wil zij naam maken door onder meer het ‘naam-bellen’ te introduceren in navolging van Ohra, Monuta, en Carglass.
Kosten
De kosten voor deelname aan de hypotheekadviesketen zijn éénmalig f 2.500. Opvallend laag, erkent Dijkhof. “Dat komt onder meer doordat de zogeheten preferred suppliers elk 75 mille bijdragen in de kosten.” De primaire geldgevers die feitelijk het alleenrecht hebben, zijn: Aegon, Bouwfonds, Delta Lloyd, SNS Bank (met Hooge Huys) en ING Bank. Dijkhof: “De deelnemers zijn verplicht om de bulk hun hypotheek- en levenproductie, en dat is minimaal tachtig procent, bij één van deze vijf geldgevers onder te brengen.” Nationale-Nederlanden doet nog niet mee. “De maatschappij is wel uitgenodigd, maar wil pas participeren als de formule goed draait”, aldus Dijkhof.
Over elke aangebrachte hypotheek keren de primaire geldgevers een afsluitprovisie uit aan de individuele kantoren; over de gezamenlijke productie wordt een bonusprovisie verstrekt. Hoe hoog die bonusprovisie is, wil Dijkhof niet zeggen. “Maar het is minder dan één procent van de groepsomzet.”
HypotheekCompany heeft zich contractueel verplicht om de eerste drie jaar geen winst te draaien. Eventuele overschotten worden aangewend om de formule verder te vervolmaken. “Na drie jaar wordt de winst gemaximeerd tot tien procent”, aldus Dijkhof.
Vijftig kantoren
Dijkhof wil met het verkooplabel binnen twee jaar naar een landelijke dekking van vijftig kantoren. Inmiddels zouden al zestien tussenpersonen zich contractueel hebben verbonden aan HypotheekCompany, onder meer in Amsterdam (twee kantoren), Apeldoorn, Breda, Enschede, Leidschendam, en Wassenaar. “Twaalf kantoren zitten nog in de pijplijn. Die moeten onder meer een kwaliteitstraject doorlopen, waarbij ook de primaire geldgevers een verregaande inbreng hebben.”
Deelnemende kantoren werken met het adviespakket van softwareleverancier FDC. Het hoofdkantoor van de inkoopcombinatie is nu nog gevestigd in Enschede, maar zou op termijn kunnen verhuizen naar een locatie in het centrum van het land.

Reageer op dit artikel