nieuws

Nieuwe huisstijl DNB

Archief

Nu de fusie tussen de Nederlandsche Bank (DNB) en de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) officieel is afgerond, is tegelijkertijd een nieuwe huisstijl geïntroduceerd

De naam van de nieuwe organisatie is: De Nederlandsche Bank. De officiële ondertitel is ‘Centrale bank en prudentieel toezichthouder financiële instellingen’. Daarmee worden de functie en taak van DNB aangegeven. In het logo zijn om de naam heen de bogen uit het oude PVK-logo geplaatst. Voor het kleurgebruik is gekozen voor eenvoud en mate; blauw, afkomstig van zowel DNB als PVK, is de huiskleur.

Reageer op dit artikel