nieuws

Nieuwe Hollandse Lloyd wil goed alternatief zijn

Archief

Nieuwe Hollandse Lloyd is de nummer veertig onder de Nederlandse schadeverzekeraars en de nummer vijftig onder de levensverzekeraars. Te klein voor het tafellaken dus en te groot voor het servet. Logisch derhalve dat de Duitse aandeelhouders van Ergo zich vorig jaar hardop afvroegen wat ze met die Hollandse multibrancheverzekeraar moesten. Volgens directeur Jan Westerbeek is het antwoord inmiddels duidelijk: gewoon doorgaan!

Westerbeek stak niet onder stoelen of banken dat hij ongelukkig was met de mediaberichten begin 2003 dat Ergo “zich aan het beraden was” over de positie van de Nederlandse dochterbedrijven: Nieuwe Hollandse Lloyd, DAS Rechtsbijstand en DKV Nederland. Voor de buitenwacht was het duidelijk: het bescheiden Nieuwe Hollandse Lloyd, dat nergens in gespecialiseerd is en ook nog eens mager rendeerde, zou van de hand worden gedaan. Dat idee werd gevoed toen Ergo eind vorig jaar ziektekostenverzekeraar DKV (met de labels Rijnmond en NVS) verkocht aan Menzis.
Westerbeek ontkende de verkoopgeruchten over Nieuwe Hollandse Lloyd toen en doet dat nu nog. Wel erkent hij dat “er nadrukkelijk is nagedacht over de toegevoegde waarde” van de maatschappij. Volgens hem zijn er twee belangrijke redenen van bestaan gevonden. “Ergo heeft een behoorlijk internationaal bedrijf en daarvoor is Nederland van strategisch belang. Hier worden toch vaak dingen vanuit Amerika en Engeland als eerste geïntroduceerd en later over de rest van Europa verspreid. Voor Ergo is het belangrijk de Nederlandse ontwikkelingen op het gebied van producten en distributie van dichtbij mee te maken. En, na enkele moeilijke jaren, is het resultaat goed. Vorig jaar was het rendement op eigen vermogen meer dan 10% en dat vindt een belegger een prima resultaat, hoor.”
Dat Ergo desondanks DKV Nederland verkocht, laat zich volgens Westerbeek eenvoudig verklaren. “Het ziektekostenstelsel gaat er straks toch anders uitzien dan enkele jaren geleden werd verondersteld. Een zorgverzekeraar heeft in het nieuwe basisstelsel volume nodig. DKV Nederland had dat volume niet. De DKV-directie heeft vooral zelf aangegeven dat verkoop beter was.”
Levob
Het resultaat van Nieuwe Hollandse Lloyd over 2003 was e 2,6 mln positief en dat van 2004 ziet er vooralsnog ook goed uit. De jaren 2001 en 2002 waren echter verliesgevend en de vraag is of die verliesjaren maatgevend zijn voor de toekomst of juist die twee winstgevende jaren.
Eerder dit jaar concludeerde Levob-voorman Bert Lugtigheid dat er geen toekomst is voor verzekeraars met onvoldoende omvang: investeringen in informatisering en de toenemende (boekhoud)regels van overheid en toezichthouders zorgen voor relatief hoge kosten bij verkrappende marges. Het leven van kleine en middelgrote verzekeraars wordt kortom onmogelijk?
Westerbeek: “Ik snap zijn verhaal wel. De vraag is: small is beautiful, but is it still possible? Ik denk van wel. Nieuwe accountancyregels zijn voor ons geen probleem, want wij werken binnen Ergo al vier jaar volgens de IAS-regels. Op ICT-gebied doen we veel zaken in groepsverband. Levob heeft aansluiting gezocht bij het grote Achmea; wij maken echter al jaren onderdeel uit van zo’n groot concern.”
Alternatief
De naam Levob bestaat nog, maar lang zal dat naar verwachting niet duren. En de laatste jaren verdwenen in ons land al veel verzekeringsnamen, denk aan: Zwolsche Algemeene, Zurich, Tiel Utrecht, NOG, Royal & SunAlliance en binnenkort Amev, Stad Rotterdam en Woudsend. Westerbeek spreekt van een enorme verschraling van het aantal kleine en middelgrote verzekeringsmerken. “Daar kunnen wij van profiteren. Veel tussenpersonen werken met grote maatschappijen omdat ze er niet omheen kunnen, maar het gaat niet altijd van harte. Die kantoren zoeken naast de grote jongens een alternatief. Daar liggen onze kansen. Nieuwe Hollandse Lloyd kan die behoefte aan een goed alternatief prima invullen.”
Daartoe moet de loyaliteit van het intermediair met de maatschappij worden versterkt, zo is vorig jaar in het strategische bedrijfsplan ‘Focus’ vastgelegd. Het klinkt wat onwennig uit de mond van Westerbeek, maar Nieuwe Hollandse Lloyd gaat werken aan customer intimacy. “We gaan ons concentreren op bepaalde groepen binnen het intermediair en gaan werk maken van relatiebeheer. Nu weet ik wel dat veel maatschappijen roepen dat ze de klant belangrijk vinden, maar als dat niet in je genen zit dan zijn het loze woorden. Ik ben van mening dat het ons wel in de genen zit en dat zullen we laten zien ook.”
Accountteams
Nieuwe Hollandse Lloyd heeft de organisatie aangepast aan de nieuwe filosofie. De directie heeft voor alle beschikbare functies profielen opgesteld en daar vereiste resultaten en competenties aan toegevoegd. De ruim tweehonderd medewerkers mochten vervolgens aangeven welke functie zij het liefst wilden vervullen. “Het heeft tot een behoorlijke verschuiving binnen het bedrijf geleid”, weet Westerbeek. Eén van de consequenties van de reorganisatie is dat twintig mensen boventallig zijn verklaard en het bedrijf moeten verlaten.
“We hebben nu gemotiveerde mensen op functies waarin zij zelf een uitdaging zien. We hebben de commercie en de backoffice dichter bij elkaar gebracht in accountteams. Iedere business-unit – naast Co-assurantie zijn dat Schade, Inkomen en Pensioen – heeft eigen accountteams.”
Dus een generalistisch assurantiekantoor kan drie mensen van Nieuwe Hollandse Lloyd over de vloer krijgen?
Westerbeek: “Het gaat er niet om hoe vaak je een kopje koffie komt drinken; je moet als verzekeraar naast de tussenpersoon staan. Ten tweede hebben we één klantsysteem, zodat iedereen binnen de maatschappij op de hoogte zal moeten zijn van de laatste contacten met een intermediair. Verder merken we in de markt dat veel kantoren toch gespecialiseerd zijn tot levenkantoor of juist schadekantoor. Vandaar aparte teams per tak van sport.”
Pensioen
Het vijfjarenplan ‘Focus’ voorziet onder meer in een verbetering van het rendement van Nieuwe Hollandse Lloyd door sanering van het productassortiment. Hard is de ingreep vooralsnog echter niet. Alleen van enkele kleine branches – “zoals woonboten” – wenst Westerbeek afscheid te nemen.
De portefeuille arbeidsongeschiktheids- en ziekteverzuimverzekeringen blijft intact. “Met aov gaan we ook de pakketkant op; het is alleen even wachten op de politieke ontwikkelingen.”
De levensverzekeringen zijn al gebundeld in een pakket: het LevenCombinatiePlan. “Een pakket met alle mogelijke dekkingen en bij mijn weten de enige levenpolis die traditioneel en unit-linked combineert.”
Maar jullie premieomzet is de afgelopen vijf jaar teruggelopen van e 43 mln naar e 31 mln. Wat voegt het levenbedrijf toe aan Nieuwe Hollandse Lloyd?
Westerbeek: “Die dalende omzet is te wijten aan expiraties, die niet gecompenseerd worden door productie op de koopsommarkt, waarop wij om redenen van rentabiliteit niet actief zijn. Maar in mei hebben we een hypotheekdesk geïntroduceerd bij honderd intermediairs en dat is succesvol. De toegevoegde waarde is dat wij ons, vanuit de huidige levenportefeuille, gaan manifesteren als pensioenverzekeraar. Met een beperkte groep tussenpersonen gaan wij heel nauw en intensief samenwerken.”
Co-assurantie
De klantintimiteit die Westerbeek voor ogen heeft, heeft het bedrijf al in huis, vindt hij. “We zijn trots op ons co-assurantiebedrijf.” Het samen met andere verzekeraars in dekking nemen van – veelal – grote risico’s, doet Nieuwe Hollandse Lloyd met zo’n dertig mensen vanuit Rotterdam. “Een kwalitatief goed team, dat goede contacten heeft met de makelaars. Het is een voorbeeld voor de gewenste cultuur in het hele bedrijf.”
Nieuwe Hollandse Lloyd haalt op jaarbasis zo’n e 55 mln premie uit co-assurantiezaken. De beursportefeuille is daarmee goed voor ruim 40% van alle schade-activiteiten. “In Transport zijn we een leidende verzekeraar: de hele transportmarkt is e 600 mln premie groot en wij hebben daar ruim e 25 mln van in portefeuille.” Nieuwe Hollandse Lloyd verzekert in co-assurantie verder brandrisico’s en op beperkte schaal aansprakelijkheid en technische verzekeringen. “We beperken ons tot Nederlandse risico’s en dan vooral die in het midden- en kleinsegment. De risico’s zijn niet per definitie groot of zwaar: veel co-assurantierisico’s zouden ook in een provinciale portefeuille kunnen.”
Volmachten
Een ander voornaam onderdeel van Nieuwe Hollandse Lloyd is het volmachtbedrijf. De Woerdense verzekeraar heeft veertig volmachten uitstaan, met e 28 mln premieomzet goed voor ruim 20% van alle schadepremies. Als actief lid van het Verbond van Verzekeraars – zowel Westerbeek als directiecollega Pieter Glas vervullen enkele functies binnen het Verbond – heeft ook Nieuwe Hollandse Lloyd meegedaan aan het onderzoek naar de volmachttekening (zie AM 17, pag. 1). De conclusie dat de schadelast in het volmachtkanaal 10% hoger ligt dan in het provinciale kanaal, herkent Westerbeek niet in eigen huis. “Wij hebben geen slapeloze nachten van de volmachttekening.”
Toch komt de gesignaleerde trend hem niet helemaal vreemd voor. “Het is nu eenmaal een feit dat je volmachtportefeuille op grotere afstand staat dan je eigen tekening en dat je informatie met vertraging krijgt. Wij beperken de risico’s doordat we alleen zaken in onze volmachttekening hebben die we zelf provinciaal ook doen: simple risks dus. Ik vermoed dat veel problemen voortkomen uit de bedrijventekening en uit wagenparken. Er zijn risico’s getekend die niet geschikt waren om in volmacht te laten tekenen, omdat gevolmachtigden de nodige kennis misten. Een gevolmachtigde kan met tien volmachten van e 0,5 mln talloze zaken in dekking nemen, maar kan ook één brandrisico van e 5,0 mln tekenen. Voor sommige risico’s heb je nu eenmaal de specialistische kennis van een underwriter nodig.”
“Verder hebben wij een stabiel volmachtbestand. Met de meeste volmachthouders doen we al van oudsher zaken; wij hebben niet geforceerd omzet binnengehaald.” Nieuwe Hollandse Lloyd heeft nog één levenvolmacht uitstaan, bij Aegon Van Nierop. “Maar dat is een uitlopende portefeuille. We hebben geen actief levenvolmachtbeleid meer.”
Pakketten
Verder verkoopt Nieuwe Hollandse Lloyd verzekeringen via 1.800 ‘provinciale’ assurantiekantoren. Slechts een kleine tweehonderd daarvan rekent de maatschappij tot haar kernrelaties. Voor dit verkoopkanaal stelt Nieuwe Hollandse Lloyd verzekeringspakketten samen: het Particulier Zeker Pakket en het in 2005 te introduceren Zakelijk Zeker Pakket. Het pakket voor particulieren bestaat al uit de sub-onderdelen Mijn-Woning (verzekeringen rond het huis) en Mijn-Mobiliteit (verzekering rond vervoersmiddelen).
Volgende maand wordt het pakket gecompleteerd met de module Mijn-Vrije Tijd, die verzekeringen voor reis en recreatie (caravan en pleziervaartuig) omvat. Hiervoor wordt samengewerkt met Europeesche en Ergo-zuster DAS Rechtsbijstand; risicodrager is Nieuwe Hollandse Lloyd zelf. Westerbeek: “Naar buiten toe is zo’n pakketpolis een goed marketinginstrument, terwijl het intern de nodige efficiency oplevert. Alle lopende polissen worden straks naar deze pakketten overgezet.”
Nieuwe Hollandse Lloyd kent geen premiekorting bij afname van meerdere pakketonderdelen. “Maar we heffen geen poliskosten en toeslagen voor maandbetaling. Onze producten zitten qua tarieven en voorwaarden in het midden van de markt. Onze service is goed en dan hoef je niet per se de goedkoopste te zijn.”
Jan Westerbeek (52) werkt al meer dan twee decennia voor Nieuwe Hollandse Lloyd, het fusieresultaat van Hollandse Lloyd Verzekeringsbank (Amsterdam), Landwehr (Rotterdam) en de Utrechtse Verzekeringsbank. Sinds 1990 voert hij samen met Pieter Glas de directie over de in Woerden gevestigde verzekeraar. Westerbeek had daarvoor leiding gegeven aan de afdelingen Aansprakelijkheid, Auto en vervolgens het hele schadebedrijf. Zijn verzekeringsloopbaan begon, na een rechtenstudie, in 1977 bij Groep Josi in Rotterdam.

Reageer op dit artikel