nieuws

Nieuwe Hollandse Lloyd: prijsgarantie op ziekengeldpolis

Archief

Nieuwe ziekengeldverzekeringen bij de Nieuwe Hollandse Lloyd gaan gepaard met de garantie dat tot het jaar 2000 de premie noch het niveau van het eigen-risicobedrag zal worden verhoogd.

De Nieuwe Hollandse Lloyd zag in 1996 af van de introductie van een conventionele ziekengeldverzekering en volstond met een stop-lossproduct, de ZV-Loss.
Destijds stelde de maatschappij zich op het standpunt, dat verzekeraars in beginsel geen partij zijn binnen het verzuim- en arbobeleid van een onderneming. “Wij zien veel meer in het principe van ‘het ondernemerschap voor de ondernemer’. De verzekeraar fungeert dan als financier bij excessieve verzuimkosten waarbij de ondernemer ongestoord verder kan functioneren”, aldus de Nieuwe Hollandse Lloyd.
In het kader van de ZV-Loss vindt de schade-afwikkeling één keer per jaar plaats. Voor kleine ondernemingen wordt direct bij het ‘raken’ van het eigen risico overgegaan tot het uitkeren van een voorschot.

Reageer op dit artikel