nieuws

Nieuwe Hollandse Lloyd boekt forse winstgroei

Archief

Nieuwe Hollandse Lloyd is er vorig jaar in geslaagd het winstcijfer flink op te krikken. De winst voor belasting steeg van f 6,5 mln naar f 7,3 mln. Na belastingen bleef er f 4,7 mln, tegen slechts f 0,5 mln in 1996.

Van de winst voegt Nieuwe Hollandse Lloyd f 3,2 (3,0) mln toe aan het eigen vermogen, dat daarmee stijgt naar f 52,5 mln. Voor f 1,5 mln wordt dividend uitgekeerd aan enig aandeelhouder Victoria International, dat in het verslagjaar fuseerde met Hamburg-Mannheimer (HM) tot Ergo. Onder Ergo vallen naast Victoria en HM de werkmaatschappijen DAS en DKV.
Het schadebedrijf keerde vorig jaar f 58,7 (62,1) mln aan schades uit. Met name het verzekeringstechnische resultaat van de branche Ongevallen & Ziekte stemde tot tevredenheid, evenals het verbeterde resultaat Motorrijtuigen. In Brand werd een minder resultaat behaald.
Tegenvallend was de premie-ontwikkeling van het schadebedrijf. Door sanering van de Motorrijtuigen-portefeuille en beëindiging van enkele volmachtrelaties daalde de premie-omzet naar f 139 (150) mln, waarvan f 83,3 (86,4) mln voor eigen rekening. De premiedaling deed zich in alle branches voor.
Leven
De ontwikkeling van het levenbedrijf zag er beter uit. Het brutopremie-inkomen steeg tot f 41 (35) mln. “De premiegroei is in belangrijke mate het gevolg van toegenomen belangstelling voor onze producten VermogensOntwikkeling Concept (VOC) en het Diamant Beleggingsplan (DBP)”, aldus Nieuwe Hollandse Lloyd.
De periodieke premie stegen met 6% tot f 27,7 (26,2) mln. De koopsomproductie schoot met 55% omhoog tot f 13,6 (8,8) mln. Door de groei stegen de acquisitiekosten van het levenbedrijf (voornamelijk afsluitprovisie) tot f 5,6 (4,3) mln. De totale bedrijfskosten van de maatschappij kwamen met f 49,4 (46,6) mln uiteindelijk 6% hoger uit dan in 1996. Nieuwe Hollandse Lloyd 1997 1996 omzet 220,8 220,9 nettowinst 4,7 0,5 brutopremie schade 139,7 150,0 wv. motorrijtuigen 50,4 54,8 ziekte & ong. 32,6 34,4 brand 28,2 30,9 transport 13,8 15,3 overige varia 14,7 14,7 techn. result. schade 2,0 2,9 wv. motorrijtuigen 0,2 -1,6 ziekte & ong. 4,8 4,6 brand -2,9 -0,1 transport -0,1 0,1 overige varia 0,0 -0,1 brutopremie leven 41,3 34,9 wv. traditioneel 22,6 22,0 belegging 17,8 11,8 spaarkas 0,9 1,0 techn. result. leven -1,7 -0,2

Reageer op dit artikel