nieuws

Nieuwe Hollandse Lloyd: autopolis met pechhulp

Archief

Nieuwe Hollandse Lloyd voert sinds begin deze maand actie om haar vernieuwde autoverzekering onder de aandacht van het intermediair te brengen.

Tussenpersonen van de maatschappij hebben een pakket gekregen met productinformatie. Nieuw element in de autoverzekering is de mogelijkheid tot het sluiten van een aanvullende verzekering voor pechhulp. De maatschappij volgt daarmee het voorbeeld van onder meer als Centraal Beheer, FBTO, Sterpolis en Zwolsche Algemeene.
De pechhulp wordt verleend aan (gestrande) automobilisten, ook in de eigen woonplaats. Na ontvangst van het telefoontje door alarmcentrale SOS International wordt binnen een half uur deskundige hulp geboden, aldus Nieuwe Hollandse Lloyd. Indien de storing niet meteen kan worden verholpen, wordt de auto getransporteerd naar een door verzekerde op te geven reparateur.
De brutopremie voor deze extra dekking bedraagt f 60 per jaar voor WA/cascoverzekerden en f 90 per jaar voor WA/beperkt-cascoverzekerden.

Reageer op dit artikel