nieuws

Nieuwe Hollandsche Lloyd: exclusieve spaarregeling met lijfrentepolis

Archief

Nieuwe Hollandsche Lloyd heeft ‘De trots op mijn Bedrijf Polis’ geïntroduceerd, een lijfrentepolis gekoppeld aan een spaarloonregeling, die uitsluitend bestemd is voor werknemers van 48 beursgenoteerde ondernemingen in ons land.

Een opvallend aspect aan de nieuwe levenpolis is dat de ingelegde (spaar)gelden worden belegd in aandelen van de onderneming waar de polishouder werkzaam is. Een werknemer van Unilever bijvoorbeeld kan ook beleggen in Philips, maar wanneer hij zijn geld steekt in zijn eigen bedrijf, gaat er 1% meer van zijn premie in de belegging dan wanneer hij belegt in één van de andere 47 concerns.
De betalingen in de vorm van een koopsom of periodieke storting zijn fiscaal aftrekbaar.
De (koopsom)premies worden aan Nieuwe Hollandsche Lloyd betaald en volledig belegd in de aandelen van de beursgenoteerde onderneming. De koerswinst en dividend worden onbelast jaarlijks bijgeschreven op de levenpolis. Van de betaalde premies wordt minimaal 94% en maximaal 100% (vanaf het derde jaar) belegd; bij koopsommen is dat minimaal 93% en maximaal 96%.
Premie en looptijd
De minimum premie per jaar bedraagt f 1.200 en kan per maand, kwartaal of (half)jaar worden voldaan. De minimum koopsom bedraagt f 5.000. De extra storting dient minimaal f 1.000 te belopen. Om de drie bestaat de mogelijkheid de premiebetaling over te slaan.
De minimum looptijd van de polis is vijf jaar. De einddatum kan tijdens de looptijd worden opgeschoven tot maximaal 70 jaar. Bij tussentijds overlijden wordt ten hoogste 110% van de poliswaarde uitgekeerd.
Vaste en periodieke kosten
De kosten van De trots op mijn Bedrijf Polis zijn verdeeld in eenmalige kosten (f 100) en periodieke kosten, de jaarlijkse aan- en verkoopkosten (2% van de jaarlijkse premie) en de beheerskosten (0,66% over de beleggingswaarde).
De kosten voor het wisselen van fonds bedragen f 100, uitgezonderd bij verandering van werkgever of bij keuze voor het stallingsfonds dat een rente gelijk aan die van de Roparco-rekening vergoedt.
Koersstijgingen tot 12% komen volledig ten goede aan de opbouw van de beleggingswaarde. Bij een hoger percentage wordt 20% over het meerdere ingehouden tot een maximum van 3,6%.
Rekenvoorbeelden
Bij een gemiddeld rendement van 10% per jaar bedraagt de eindwaarde van een koopsom van f 5.000 na 10 jaar f 10.962, na 20 jaar f 27.203 en na 30 jaar f 66.156.
Bij een premie van f 100 per maand en een gemiddeld rendement van 10% bedraagt de eindwaarde f 18.946 na 10 jaar, f 67.275 na 20 jaar en f 183.275 na 30 jaar.
Bij een jaarpremie van f 5.496, incl. 3%-indexatie van de fiscale basis-aftrek, en een rendement van 10% per jaar bedraagt de eindwaarde f 98.361 na 10 jaar, f 383.398 na 20 jaar, en f 1.115.704 na 30 jaar.

Reageer op dit artikel