nieuws

Nieuwe dreun voor beleggingspolis in oktober

Archief

De individuele levenproductie is in oktober uitgekomen op _ 496 (578) mln (-14%) en daarmee lijkt het jaar 2007 definitief aan te koersen op een productiedaling van meer dan 10%. Tot en met oktober bedraagt de totale afname van de omzet – die in de zomermaanden enigszins afvlakte – ruim 12%. Het aantal nieuwe levensverzekeringen loopt volgens de cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek met 96.000 (98.100) ook in oktober nog steeds redelijk in de pas met 2006.

De omzet uit nieuwe beleggingspolissen krijgt de tot dusver stevigste dreun te verwerken: met _ 90,3 (176,6) mln leveren unit-linkedpolissen nog maar iets meer dan de helft aan premies op van het totaal uit oktober 2006. De periodieke premies uit nieuwe beleggingspolissen vallen terug tot _ 59 (129) mln.
Op de markt voor direct ingaande lijfrenten is geen teruggang te bespeuren: de omzet stijgt tot _ 221 (213) mln, hoewel vooral een zwak eerste kwartaal het totale jaar waarschijnlijk op een (beperkte) daling in de DIL-productie zal doen uitkomen.
De uitgestelde pensioenverzekeringen, die het in het derde kwartaal lastig hadden, trekken in oktober weer enigszins bij: een lichte stijging in aantal polissen zorgt voor een bescheiden afname tot _ 48 (52) mln.
Aan nieuwe overlijdensrisicoverzekeringen is in 2007 na oktober al meer premie geboekt dan in heel 2006: _ 89,5 mln, tegen _ 81,5 mln. Hier vindt een voorzichtige verschuiving plaats van periodiek betalende polissen naar koopsommen, die in oktober iets meer dan de helft van de productie opeisen.
Nieuwe individuele levensverzekeringen Polissen tegen periodieke premiebetaling Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Premie Aantal Verzekerd Premie (x 1.000) kapitaal premie ineens (x 1.000) kapitaal ineens Oktober 2007 Verzekeringen in geld 65,9 1.510,9 34,2 25,0 12,1 539,8 346,5 w.v. hypotheek 6,2 603,5 9,3 7,7 0,0 0,5 0,3 pensioen uitgesteld 1,6 409,4 5,8 5,3 0,2 28,7 23,2 lijfrente uitgesteld 1,6 95,7 2,3 5,0 2,4 87,3 69,3 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 287,7 219,7 levenslang bij overlijden 37,0 246,6 6,7 0,3 0,5 1,9 1,5 spaarverzekering 3,2 102,6 3,6 5,7 0,6 33,7 21,7 risicoverzekering 12,8 53,1 5,7 0,1 2,7 86,2 6,4 overige verzekeringen 3,4 0,7 0,8 0,2 13,6 4,5 Verzekeringen in beleggingen 17,0 1.525,5 33,5 26,0 1,0 82,0 30,8 w.v. hypotheek 6,7 594,8 15,1 15,1 0,0 4,0 1,4 pensioen uitgesteld 2,7 331,9 7,3 3,9 0,2 3,1 2,5 lijfrente uitgesteld 1,3 97,1 2,7 1,3 0,6 60,7 14,1 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,8 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 5,8 472,8 7,8 5,5 0,2 13,4 11,9 risicoverzekering 0,1 19,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,3 9,5 0,4 0,2 0,0 0,1 0,1 Oktober 2006 Verzekeringen in geld 50,4 2.184,7 27,5 22,2 10,8 536,8 351,6 w.v. hypotheek 5,4 486,7 8,0 8,2 0,0 0,9 0,4 pensioen uitgesteld 1,4 347,0 5,1 5,4 0,3 28,2 23,7 lijfrente uitgesteld 1,4 65,0 1,8 4,4 2,2 92,2 79,1 direct ingaande lijfrente – – – – 5,2 286,3 210,0 levenslang bij overlijden 27,2 168,4 4,5 0,1 0,5 2,1 1,5 spaarverzekering 3,1 93,0 3,1 3,3 0,5 27,1 23,5 risicoverzekering 9,0 979,9 4,5 0,0 1,7 76,6 3,0 overige verzekeringen 2,9 44,6 0,5 0,8 0,3 23,4 10,4 Verzekeringen in beleggingen 35,5 1.862,4 67,4 61,6 1,4 55,3 47,6 w.v. hypotheek 8,2 696,5 16,8 19,2 0,1 4,9 1,9 pensioen uitgesteld 4,2 416,9 7,3 6,8 0,2 4,7 3,2 lijfrente uitgesteld 2,3 88,0 3,1 1,4 0,7 18,2 18,1 direct ingaande lijfrente – – – – 0,0 3,5 3,0 levenslang bij overlijden – – – – – – – spaarverzekering 20,2 637,7 39,5 33,9 0,3 23,0 20,1 risicoverzekering 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,5 16,8 0,7 0,3 0,0 0,9 1,2

Reageer op dit artikel