nieuws

Nieuwe collectieve ziektekosten- polis van Levob: opbouwpakket

Archief

Levob heeft haar nieuwe collectieve ziektekostenverzekering de ‘Levob Componenten Polis’ gedoopt om daarmee aan te geven, dat deze zowel voor werkgever als werknemer zeer flexibel is. In afwijking van de huidige trend (gemengde collectiviteiten) is deze collectieve verzekering louter gericht op werknemers boven de ziekenfondsgrens.

De Levob Componenten Polis kent boven een verplichte basisdekking (Elementair) de volgende facultatieve componenten:
– ‘Exclusief’ (o.m. huisarts- en buitenlanddekking);- ‘Excellent’ (bijzondere extra’s zoals cosmetische behandeling, stottertherapie, brillen/contactlenzen);- ‘Klasse 2/2B’ (ziekenhuisverpleging in tweede klasse);- ‘Alternatief’ (alternatieve geneeswijzen);- twee verschillende tandarts-dekkingen.De nieuwe collectieve polis is beschikbaar voor bedrijven die tenminste vijf medewerkers hebben die boven de ziekenfondsgrens vallen. Acceptatie zonder selectie is mogelijk indien meer dan 25 polissen in een collectief contract worden ondergebracht, met als voorwaarde dat er geen exceptionele risico’s aanwezig zijn.
Premie
Bij de premiebepaling zijn de belangrijkste factoren:
– de leeftijdsopbouw van de werknemers die voor een particuliere polis in aanmerking komen;- de regio waarin het betreffende bedrijf gevestigd is.Daarnaast spelen ook de aard van de werkzaamheden, het aantal deelnemers en de gewenste dekking een rol. De premie wordt gebaseerd op de Elementair-dekking. De premie voor de individueel mee te verzekeren overige componenten wordt uitgedrukt in een percentage hiervan. Een uitzondering vormt de premie voor de tandartsdekking, die in vaste bedragen is uitgedrukt. De betrokken werkgever kan kiezen tussen een leeftijdsafhankelijk en leeftijdsonafhankelijk tarief. Standaard geldt er geen eigen risico. Werknemers kunnen evenwel individueel kiezen voor een eigen risico van f 200, f 500, f 1.000 resp. f 2.000 per jaar. De contractsduur is standaard één jaar, met stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode. Een langere contractsduur is mogelijk. Voor de individueel los mee te verzekeren componenten geldt, om anti-selectie tegen te gaan, een contractsduur van 4 jaar.
Provisie
De provisie voor het intermediair bedraagt 5% per jaar, te berekenen over de jaarpremie (exclusief wettelijke bijdragen) van de totale collectiviteit.
Binnen de collectiviteit wordt per deelnemer een aparte polis opgemaakt. De incasso van de premie gebeurt evenwel centraal.

Reageer op dit artikel